.
.
.

آصف مهمند بعد از متهم کردن والی بلخ به اختلاس بازداشت شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

"آصف مهمند" عضو شورای ولایتی بلخ افغانستان، روز دوشنبه 14 آگوست 2017، از سوی پولیس سرحدی میدان هوایی مزار شریف بازداشت شد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ هنگام ورود به این ولایت، پس از درگیری چند ساعته، بازداشت شد.

معاون شورای ولایتی بلخ گفته است که "آصف مهمند" از سوی دادگاه بلخ متهم به فساد اداری شده اما این که کدام نهاد، حکم بازداشت وی را صادر کرده، هنوز معلوم نیست.

این در حالی است که این عضو شورای ولایتی بلخ افغانستان، مدعی است که اسناد فساد گستردۀ "عطامحمد نور" والى بلخ را در اختيار دارد و به همين دليل والى او را به مرگ تهديد کرده است.

این عضو شورای ولایتی بلخ، در يک نشست خبرى روز چهارشنبه 9 آگوست 2017, در کابل گفته بود که به دليل همين تهديد، از سه ماه به اين طرف در کابل به سر مى برد و به ولايت بلخ نرفته است.

او "عطامحمد نور" والى بلخ را به اختلاس ده‌ها ميليون دالر در پروژه هاى مختلف متهم کرده و گفته بود که اسناد کافی در مورد دست داشتن او در فساد در بندر حیرتان، شفاخانه ملکی و شاروالی بلخ در دست دارد.

وی در مورد بازداشت شدنش نیز گفت که به دستور والی بلخ به دلیل انتقاد از او بازداشت شده است.

این عضو شورای ولایتی بلخ خواستار رسیدگی به این قضیه از سوی حکومت مرکزی نیز شده بود اما وی پس از بازگشت از کابل به سوی بلخ، تحت محاصره پولیس قرار گرفت و شب گذشته در فرودگاه مزار شریف بازداشت شد.