.
.
.

سه انتحاری قبل از رسیدن به هدف در کابل افغانستان بازداشت شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، روز یک‌شنبه 13 آگوست 2017، سه مهاجم انتحاری را که قصد انجام حملات انتحاری را در شهر کابل داشتند بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری "جمهور"، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، با نشرخبرنامه‌ای گفته است که مهاجمان انتحاری بازداشت شده از اعضای گروه طالبان هستند.

بر اساس این خبرنامه، ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، این سه فرد انتحاری به دنبال فرصت مناسب بودند تا حملات انتحاری را بالای هدف مورد نظر در شهر کابل اجرا نمایند که توسط ماموران این اداره شناسایی و قبل از رسیدن به هدف بازداشت شدند.