.
.
.

کمیسیون تخنیکی جهت بررسی برق بامیان از سوی رییس جمهوری افغانستان تشکیل شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در دیدار اعضای "جنبش روشنایی" با رییس جمهوری این کشور، یک کمیسیون تخنیکی جهت بررسی برق ولایت بامیان تشکیل شد.

بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رییس جمهوری این کشور گفت که از اعتراضات مدنی حمایت می‌کند و در اخیر این جلسه فیصله کرد تا کمیسیون تخنیکی ایجاد و موضوع برق ولایت بامیان را به صورت اساسی مورد بحث قرار دهد.

سال گذشته، در افغانستان، گروهی اعتراضی زیر نام " جنبش روشنایی" که اکثر آنان هزاره‌های افغانستان هستند بدلیل تغییر مسیر انتقال برق از ترکنستان از طریق ولایت بامیان، تشکیل دادند.

در اعتراضی که سال قبل اعضای جنبش روشنایی در کابل به راه انداخته بودند حمله انتحاری رخ داد که در آن 80 تن کشته و 231 تن زخمی شدند.

اعضای "جنبش روشنایی" قرار بود که دوشنبه 24 جولای 2017، تظاهراتی را برای یادبود از قربانیان حادثۀ دهمزنگ راه‌اندازی کنند که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان خواهان مذاکرات رو در رو با این جنبش شد و در اخیر این جلسه فیصله کرد تا کمیسیون تخنیکی ایجاد و موضوع برق ولایت بامیان را به صورت اساسی مورد بحث قرار دهد.