.
.
.

حکمتیار: کشورهای خارجی هیچگاه در فکر خاتمه جنگ در افغانستان نیستند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان می‌گوید که کشورهای خارجی هیچگاه در فکر خاتمه جنگ در افغانستان نیستند و ما باید این توقع را نداشته باشیم که آنها در تحکیم صلح و خاموش ساختن شعله های جنگ در افغانستان همکاری می کنند.

حکمتیار روز یکشنبه 23 ژوئیه 2017 در دیدار با داکتر سعادت مشاور رئیس جمهورغنی و تعدادی از جوانان اقوام مختلف در کابل گفت: کشور های همسایه نیز منافع خود را در ادامه جنگ جستجو می کند و نمی خواهد که افغانستان به یک کشور مستقل و نیرومند مبدل شود.

به گزارش خبرگزاری آوا، رهبر حزب اسلامی افزود: جنگ کنونی بر افغان ها تحمیل شده است و کشور های همسایه برای منافع خود بر ادامه جنگ در افغانستان تآکید میکنند.

به باور وی برای خاتمه بحران در افغانستان باید راه حل های افغانی جستجو شود و در گام نخست اتحاد و همدلی خود را حفظ و یک دیگر را بپذیریم.

آقای حکمتیار گفت، در حالیکه شبکه‌های داخلی و خارجی در فکر حذف و نابودی حزب اسلامی بودند اما به گفته وی آنها در این مقصد خود پیروز نشدند و برعکس این حزب هنوز استوار است و ریشه‌های آن در بین مردم عمیق تر شده است.

رهبر حزب اسلامی همچنان اضافه کرد، که حوادث اخیر امنیتی از بیرون مهندسی شده و این گونه اعمال کار یک افغان و مسلمان نیست، بلکه دست های ناپاک خارجی ها عامل این همه رویداد های خونین است.

به گفته وی، هیچ افغان نمیخواهد که در مسجد و یا جنازه مرتکب انفجارات شود، بلکه این گونه اعمال را کسانی مرتکب می شوند، که منافع خود را در جنگ و ناامنی جستجو می کنند.

وی توصیه کرد، همه افغانها باید متحد شوند و با حوصله مندی و تعقل زیر یک سقف جمع شوند و یک راه حل کوتاه و معقول برای خاتمه بحران در کشور جستجو نمایند.

آقای حکمتیار می گوید که حزب اسلامی از سران همه گروه ها و شخصیت های مطرح سیاسی خواسته است که زیر نام مجمع تفاهم ملی جمع شوند و برای خاتمه جنگ و ناامنی ها به بحث بپردازند.

وی افزود که همه باید تعهد کنند که بعد از این برای انتقال قدرت یک قطره خون هم نریزند و برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه زمینه را فراهم کنند.

گلبدین حکمتیار یک بار دیگر خاطر نشان ساخت که حزب اسلامی خواهان مشارکت در حکومت نشده بلکه یگانه هدف آنها خاتمه جنگ و تامین صلح در کشور است و در این راستا آماده هر نوع همکاری با حکومت افغانستان است.

همچنین در این دیدار "داکتر سعادت" مشاور رئیس جمهورغنی گفت: یکی از آرمان های تمام افغان ها بخصوص نسل جوان صلح سرتاسری و دایمی در کشور است.

وی از تلاش های حزب اسلامی در تامین صلح و امنیت حمایت نمود و از تمام گروه های جنگی خواست که از راه مذاکره و گفتگو با دولت به جنگ کنونی خاتمه دهند.

داکتر سعادت از پیروزی پروسه مذاکرات صلح حزب اسلامی با دولت استقبال نمود و آن را یک تغییر خوب و مثبت دانست.