.
.
.

افسر پولیس که در قندهار افغانستان 10 هزار حلقه ماین را به تنهایی خنثی کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

يک افسر پوليس در کندهار، به تنهايى با کشف و خنثى سازى بيش از ده هزار حلقه ماين، زندگى هزاران انسان را نجات داده است.

"څارن سراج الدين افغانمل" که از 12 سال بدينسو، در صفوف پوليس در ولسوالى هاى ژيرى، پنجوايى و ميوند ايفاى وظيفه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری "پژواک"، این افسر پولیس هيچ نوع وسايل و سهولت پيشرفته ندارد، وی فقط آله ماين پال، يک برچه و يک قيچى در دسترس دارد اما کارهاى کشف و خنثى سازى ماين را پيش می‌برد.

وی در مصاحبه با رسانه‌ها گفت "همه روزه مى‌ديدم که تنها سربازان نه، بلکه مردم عام، زنان و جوانان زندگى خود را در اثر انفجار ماين‌هاى جاسازى شده طالبان از دست مى‌دادند، ديدم که آنها به شکل وحشىانه کشته و اجساد شان پارچه پارچه مى‌شدند بعد ازآن به کار خطرناک کشف و خنثى سازى ماين پرداختم."

بر اساس این گزارش، این افسر پولیس در بخش کشف و خنثى سازى ماين، از سوى خارجى ها نيز تا يک اندازه آموزش ديده اما بدون استفاده از وسایل پیشرفته توانسته ده هزار ماین را خنثی کند.