.
.
.

افغانستان از فهرست خطرات مالی سازمان FATF خارج شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت مالیه افغانستان، روز یکشنبه 25 جون 2017، اعلام کرد که حکومت این کشور توانست خود را از لیست خطرات نهاد FATF خارج کند.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، گروپ اقدامات مالی بین‌المللی یا FATF در جلسه ارزیابی روز 23 جون 2017، پیش‌رفت‌های افغانستان را در زمینه اتخاذ تدابیر و تطبیق اقدام‌های عملی جهت جلوگیری از پول‌شویی و تمویل تروریزم مثبت ارزیابی کرده ‌است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در این مورد گفته ‌است "نقش افغانستان در این راستا موفق بوده و این دلیل شده‌ تا این نهاد افغانستان را از لیست کشورهای دارای خطر مالی بیرون کند."

افغانستان بیش از پنج سال در فهرست کشورهای دارای خطر مالی قرار داشت.

بانک مرکزی افغانستان گفته است که با بیرون شدن افغانستان از این فهرست، نظام مالی این کشور در جهان با اعتبار خواهد شد.

کشورهای که در این فهرست قرار داشته باشند، با محدودیت‌های معاملات پولی و مالی روبه‌رو می‌شوند.

گروه جهانی اقدامات مالی یا FATF نهادی است که معیارهای چگونه‌گی مبارزه با پول‌شویی را به کشورها معین می‌سازد.