.
.
.

کمک 500 میلیون دالری بانک جهانی برای تقویت اقتصاد افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بانک جهانی روز سه‌شنبه 13 جون 2017، اعلام کرد که بسته کمک 500 میلیون دالری برای افغانستان را به منظور حمایت از برنامه های این کشور در جهت تقویت اقتصاد خود و بهبود خدمات در پنج مرکز ولایت تصویب کرده و بر تعهد دوامدار این اداره جهت انکشاف متداوم برای همه افغان‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری "رویترز"، بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد این بسته مالی افغانستان را برای کمک به آوارگان ، گسترش فرصت های بخش خصوص برای قشر فقیر، تقویت توسعه پنج مرکز ولایت این کشور، بهبود امنیت غذایی و همچنین ساخت جاده های روستایی یاری خواهد کرد.

این کمک روند ارایه خدمات برنامه متذکره را گسترش داده، زمینۀ های اشتغال کوتاه مدت را از طریق افزایش تعداد کارگران در بخش فواید عامه فراهم می‌سازد و در ساحات که مهاجرین عودت کننده درآن جابجا شده‌اند، منابع مالی مورد نیاز را فراهم می‌سازد.

کمک‌ھای بانک جھانی عمدت اً از طریق صندوق بازسازی افغانستان و وجوه مالی اداره انکشاف بین‌المللی بانک جھانی فراھم می‌شود.