.
.
.

تظاهرات در کابل به خشونت کشیده شد شش زخمی و شش کشته

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پولیس افغانستان، روز جمعه 2 جون 2017، برای متوقف کردن صدها معترضان از شلیک هوایی و موترهای آب پاش استفاده کرد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، تظاهرات در کابل در پیوند به حمله روز چهارشنبه، به خشونت کشیده شد و پولیس برای متوقف کردن تظاهرات کنندگان از شلیک‌های هوایی و موترهای آب پاش استفاده کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری "افق"، پس از آن که معترضان کمربند اول امنیتی را شکستاندن و می خواستند به سوی محل رویداد نزدیک شوند، با ممانعت پولیس روبه رو شدند.

همچنان شماری از معترضان به سوی پولیس سنگ پرتاب کردند، پولیس نیز برای پراکندن معترضان، از گاز اشک آور و موتر آب پاش استفاده کرده است.

شش تن از معترضان در این رویداد کشته شده و شش تن دیگر زخمی شده اند.

در حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل، بیش از 80 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخم برداشتند.