.
.
.

در بلخ از متعلمین برای پررنگ نشان دادن جلسات استفاده می‌شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

روز دوشنبه 22 می 2017، در مسجد روضه مزارشريف، به ارتباط صلح نشستى برگزار شد که رياست معارف این ولایت شمار زيادى از دانش‌آموزان ذکور و اناث مکاتب را به جلسه آورده بود، که بيشتر اشتراک کنندگان اين نشست را تشکيل مى‌دادند.

به گزارش خبرگزاری "پژواک"، يکتن از متعلمان يک ليسۀ شهر مزارشريف که از فاش شدن نامش ابا ورزيد، گفته است که نمى‌داند که اين نشست به چه منظور دايرشده است و آنها چرا بايد درآن اشتراک کنند.

محمدصابر رضايى معلم ليسۀ غازى امان‌الله‌خان در مزارشریف گفته است که اشتراک دانش‌آموزان در چنين جلسات، کار درست نيست. فراگيرى دروس در صنف، خود پيام صلح را مى‌رساند.

اما سرپرست رياست معارف در این ولایت گفته است که اين نشست سياسى نبود، بلکه در مورد صلح برگزار شده بود.

اما رييس کميسيون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان گفته است که انتقال شاگردان به همچو جلسات، در تضاد با اصول معارف است.
این در حالی است که پيش از اين وزارت معارف افغانستان، بر اشتراک شاگردان در همچو جلسات قيود وضع کرده بود.