.
.
.

در دو سال 100 خبرنگار زن در افغانستان وظایف‌شان را ترک کرده اند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رییس کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه گفته است، از سال 2014 به این‌سو در حدود 100 زن خبرنگار وظایف‌شان را ترک کرده اند.

به گزارش خبرگزاری "افق"، نجیب‌الله شریفی رییس کمیته مصئونیت خبرنگاران گفته است که از سال 2014 تاکنون در حدود 100 زن خبرنگار در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان به دلیل ناامنی، تهدیدات جانی و عدم مصئونیت در محل کار، وظایف‌شان را درک کرده اند.

خبرنگاران زن در افغانستان از تهدید شورشیان، اعضای خانواده و نبود امنیت در محیط کاری‌شان شکایت دارند و این مسایل را از عوامل ترک و ظایف‌شان می‌دانند.

حدود یک سال قبل، سال 2016 نیز پژوهشی از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان صورت گرفته بود که بر اساس آن خبرنگاران زن همواره مورد تهدید و سرزنش از سوی خانواده و افراط گرایان مذهبی هستند و بیش از نیمی از زنان خبرنگار در محیط کار مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند.