.
.
.

حكمتيار: جنگ طالبان عليه دولت افغانستان نامقدس است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

گلبدين حکمتیار رهبر حزب اسلامى که چند روز پیش در جمع هوادارانش در لغمان ظاهر شد روز شنبه 29 اپريل گفت که جنگ طالبان علیه دولت افغانستان، جنگی نامقدس است.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، حکمتیار در سفر خود به لغمان، از سوی والی لغمان و محمد اکرم اخپلواک مشاور اشرف غنی مورد استقبال قرار گرفت.

]به گزارش رسانه هاى افغانستان، حکمتیار اولین سخنرانی علنی خویش را پس از بیست سال انجام داد و گفت كه جنگ طالبان علیه دولت افغانستان نامقدس است.

رهبر حزب اسلامى، گروه طالبان را دعوت به روند صلح از طريق مذاكرات كرد و گفت كشورها نبايد از افغانستان به عنوان ميدان جنگ استفاده كنند. او خطاب به گروه طالبان همچنان گفت که به زور نمی‌توانند حکومت کنند.

گلبدين حكمتيار حمايت خود را از دولت افغانستان اعلام کرد.

رهبران حکومت افغانستان در محفلی که به مناسبت 8 ثور سالروز پیروزی مجاهدین در کابل برگزار شده بود، از آمدن حکمتیار استقبال کردند و او را خوش آمدید گفتند.

بر اساس اين گزارش، قرار است حکمتیار به زودی به کابل پايتخت افغانستان برود.

در همين حال، انتقادهای شدیدی نیز از سوی شهروندان كابل از حکمتیار مطرح شده و او را یکی از عاملان جنگ داخلی عنوان می‌کنند.
با آمدن حکمتیار، تصویرهای بزرگی از او كه در کابل نصب شده بود، توسط افراد ناشناس پاره شده است.