.
.
.

رئیس شورای ولایتی هرات خود را تسلیم پولیس کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات افغانستان که از سوی محکمه به زندان محکوم شده بود، یکشنبه 17 اپریل خود را به پولیس تسلیم کرد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان کامران علیزایی با حضور در قوماندانی امنیه ولایت هرات در نشستی خبری گفت، احترام به قانون و شخص رئیس جمهوری افغانستان را دلیل تسلیم‌ خود به قانون دانست.

کامران علیزایی افزود که او زورگو نیست اما در عین حال هشدار داد که هر فردی که بخواهد به او و حامیانش زور بگوید، در برابرش خواهد ایستاد.
عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی قوماندانی امنیه هرات گفت مکتوب رسمی بخاطر بازداشت علیزایی به پولیس هرات سپرده شده بود اما رئیس شورای ولایتی خود داوطلبانه تسلیم شد.

محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و جرایم سنگین یک ماه قبل در نشستی کامران علیزایی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی نزدیک به 3 سال زندان محکوم کرد.

رئیس شورای ولایتی متهم شده بود که سال گذشته با سوء استفاده از اختیارات خود همراه با 20 نفر مسلح، به زور وارد سارنوالی هرات شده و یک مظنون فساد اداری را که تحت تحقیق قرار داشت با خود برده است.