.
.
.

بعد از این با غیاب بدون عذر وکلای افغانستان برخورد قانونی خواهد شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

با توجه به اصول وظايف داخلى ولسى جرگه آن عده از اعضاى جرگه که بيش از 20 روز غيابت مسلسل داشته باشند عضویت‌شان به تعليق در آورده می‌شود. برخى اعضاى ولسی جرگه از غيرحاضرى دايمى برخى اعضاى اين جرگه شکايت کرده، بدون این که از آن‌ها اسم ببرند.

گفته می‌شود که 10عضو ولسی جرگه، غيابت دايمى دارند و 20 تن ديگر تنها در نشست‌هاى استيضاح وزراء، انتخابات هيئت ادارى جرگه و راى دادن به نامزد وزراء شرکت مى‌کنند.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، "عبدالقادر وطندوست" منشی ولسی جرگه، در نشست روز دوشنبه 10 اپریل در ولسی جرگه گفت که با در نظر داشت ماده 73 و 119 اصول وظایف داخلی جرگه، تصميم اتخاذ کرده است که عضويت آن عده نمايندگان به تعليق درآورده شود که غيابت‌شان در يک ماه، به بيست روز برسد و معاش اعضاى جرگه به اساس حاضرى حواله مى‌شود.

برخى اعضای جرگه، حمایت‌شان را از فیصله اعلام کردند، محمدنذير احمدزى نايب دوم جرگه گفت که اين فيصله، بالاى تمام اعضاى جرگه يکسان عملى خواهد شد. وی افزود که حاضرى اعضاى جرگه، هم در نشست عمومى و هم در کميسيون‌ها کنترول مى‌شود.

عدم موجودیت وکلا در ولسی جرگه افغانستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا این مشکل از سال‌ها پیش در ولسی جرگه وجود داشته است.