.
.
.

برنامه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان آغاز می‌شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به منظور آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی (کارت شناسایی)، در مطابقت به مندرجات قانون ثبت احوال نفوس و به اساس هدایت ریاست جمهوری، پروسه استخدام کارمندان برنامه توزیع تذکره الکترونیکی آغاز می‌شود.

بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله افغانستان این پروسه اساس برنامه‌های انکشافی (توسعه)، اقتصادی و اجتماعی را تشکیل داده و در تامین امنیت و ثبات در افغانستان نقش اساسی را ایفا می‌کند.

انجام امور در مرحله امتحان عمومی توسط نماینده‌های جامعه مدنی (گروه کاری مشترک جامعه مدنی)، شبکه زنان افغان و رسانه ها نظارت می‌شد.

قابل ذکر است آن عده از کارکنان که در گذشته از طریق رقابت آزاد، طی آزمون عمومی در سال 2012 (در خیمه لویه جرگه) جذب اداره توزیع تذکره الکترونیکی شده بودند، به‌ دلیل سرمایه‌گذاری قبلی روی تجارب و مهارت‌های‌شان و بر اساس شرایط استخدام لوایح وظایف جدید، به آنها اولویت داده خواهد شد.