.
.
.

اسامی مقام‌های افغانستان که دارایی‌شان را ثبت نکرده‌اند، منتشر شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، اسامی مقام های بلندرتبه این کشور را که دارایی شان را تا هنوز ثبت نکرده اند، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، این لیست که بر اساس دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از سوی این اداره نشر شده، نام‌های جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوری، انجنیر محمدخان معاون اول رئیس اجرایی،‌ استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و عطامحمد نور والی بلخ نیز به چشم می‌خورد.

در عین حال اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان روز دیگر به این 20 مقامات مهلت داده تا دارایی هایشان را ثبت کنند.

در عین حال این اداره 20 روز دیگر به این مقامات مهلت داده تا دارایی هایشان را ثبت کنند.

لیست مقامات بلندرتبه دولتی که دارایی‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند، به قرار ذیل است: