ارائه خدمات عامه در افغانستان روز به روز ضعيف‌تَر مى شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
1 دقيقه (Reading time)

شمارى از شهروندان افغانستان با انتقاد از ارائه خدمات ضعيف مى گويند که در دو نيم سال گذشته خدمات گذشته بدتَر از پيش شده است.

به گزارش العربیه.نت شهرودان افغانستان مى‌گويند روزانه اضافه بر ضياع وقت پول زيادى را براى حل مشکلات خيلى کوچک شان مى دهند.

بهبود خدمات عامه يکى از وعده هاى مهم حکومت وحدت ملى در در نشست‌هاى ملى و بين المللى بود اما قسمى که ديده مى شود از قبل بدتر هم شده.

يک تن از بازنشستگان مى گويد 27 سال کار کردم خدمت کردم و حال بايد رشوه بدهم تا حقوق بازنشستگى أم را بگيرم.

وى مى افزايد خدمات عامه نهادهاى دولتى بدتر از هر زمان است.

برخى‌ها علت اين همه را نبود رياست کارا در اين نهادها مى‌دانند.

شهروندان کشور ساعت ها را در نهادهاى دولتى به سرگردانى سپرى مى کنند و به گفته آنها اين کار شکنى ها زمينه را براى فساد فراهم مى سازد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید