داکتر عبدالله: انتخابات آینده با کارت‌های رای‌دهی قبلی امکان پذیر نیست

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دیدار با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی گفته است که کارت‌های رای دهی قبلی رای دهندگان برای انتخابات آینده قابل استفاده نیست.

رئیس اجرایی کشور افغانستان تاکید کرد که تمام این کارت‌های رای‌دهی باید فاقد اعتبار شوند.

وی فهرست دقیق رای دهندگان، حوزه‌های انتخاباتی، نابودکردن کارت‌های کهنه و قبلی را از موارد اساسی اصلاحات انتخاباتی عنوان نمود و گفت: این مسائل، خواست اصلی نهادهای نظارت کنندۀ داخلی و خارجی بوده و همواره به آن تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری افغان اریکا، رئیس اجرایی افغانستان خطاب به کمیشنران کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی گفت: شما به تمام مردم پاسخگو هستید و به همین‌خاطر باید مسوولیت تاریخی خویش را به صورت دقیق درک و عملی نمایید.

وی گفت که حکومت، تعهد و ارادۀ قوی به برگزاری انتخابات دارد؛ زیرا هیچ راه و بدیل دیگری برای انتخابات وجود ندارد و مردم افغانستان، انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری می‌خواهند.

به گفته او، حکومت وحدت ملی، در سطح بین المللی نیز برای حمایت از انتخابات، تلاش می‌کند و خوش‌بختانه، جامعه جهانی نیز متعهد به برگزاری انتخابات هستند و به همین خاطر، کمیسیون‌های انتخاباتی بایدکارهای شان را با روحیۀ عالی و قوی و در همسویی و مطابقت با قانون انجام دهند.

کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی با کارت های رای دهی کهنه برگزار می‎‎شود.

بااین حال کمیشنران در مورد اقدامات و چالش‌های فرا راه شان به رئیس اجرایی کشور معلومات داده، گفتند که تلاش می‌نمایند تا انتخابات به صورت شفاف، عادلانه و سراسری برگزار شود.

آنان علاوه کردند که به منظور اعادۀ اعتماد و باور مردم به پروسه انتخابات که به شدت خدشه دار گردیده است می‌خواهند، نشستی را با بزرگان سیاسی و جهادی کشور برگزار نموده و با جلب حمایت آنان و تمام شخصیت‌های با نفوذ کشور، زمینه‌های مناسب را برای انتخابات قابل قبول برای همگان مساعد و اعتماد از دست رفتۀ آن را اعاده نمایند.

کمیشنران هم‌چنان به ایجاد اصلاحات اساسی در انتخابات تاکید نموده تاکید کردند که چگونگی کارت‌های رای دهی، فهرست دقیق رای دهندگان، تامین امنیت انتخابات و بودیجه، از مسائلی هستند که در اولویت کارهای آنان قرار داشته و حمایت رهبران حکومت وحدت ملی از آنان و پروسۀ انتخابات، شرط اصلی موفقیت آنان است.

کمیشنران درهمین‌حال، به ارزیابی تشکیل و طرزالعمل‌های کمیسیون پرداخته گفتند که براساس برنامه‌های موجود، این کمیسیون باید مسلکی، متعهد و صادق باشد.

آنان تعهد نمودند که انتخابات پیش‌رو را شفاف و عادلانه برگزار نموده و به گونه‌ای مدیریت خواهند نمودکه کمیسیون درگیر مسائل سیاسی نشود.

بااین همه، رئیس اجرایی از کمیشنران کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی که مسوولیت بزرگی را بر عهده گرفته‌اند، گفت، در صورتی که آنان بتوانند این مسوولیت را به صورت دقیق انجام داده و این پروسه را درست مدیریت کنند، از یک‌سو باعث اعادۀ اعتماد و باور مردم به روند انتخابات می‌شود و از جانب دیگر، شفافیت بر تقلب غالب خواهد شد.

وی ادامه داد: باور شما باید باور کُلّی باشد و توقع داریم که به صورت گروهی و تیمی کار کنید تا همانند کمیسیون‌های قبلی، کار در انحصار یک‌شخص قرار نگیرد. مسوولیت‌های تان را با دقت و به صورت عادلانه انجام دهید.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید