.
.
.

صدور حکم 7 ماده‌ای قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان از سوی اشرف غنی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در مورد تطبیق و عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات فرمان هفت ماده‌ای را صادر کرد که بر اساس آن ادارات دولتی در مرکز و ولایات مکلف اند در اسرع وقت اطلاع ارایه کنند.

محمد هاورن چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری امروز یکشنبه 16 اکتبر در یک نشست خبری در کابل فرمان تازه رییس جمهور را به خوانش گرفت و تاکید کرد که تمام ادارات دولتی در مرکز و ولایات مکلف است که اطلاعات را در اسرع وقت دراختیار رسانه ها و مردم قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری بخدی، چخانسوری گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات نافذ بوده و مسوولان دولتی در وزارت خانه و ادارات محلی مکلف اند تا طرز العمل را جهت اطلاع رسانی به مردم ترتیب کنند و آنان مکلف اند که دست کم ماه یک بار کارکردها و پیشرفت های اداری شان را با رسانه ها و مردم شریک کنند.

در این فرمان آمده است که وزرا، والیان و روسای ادارات مکلف اند به منظور هماهنگی بهتر روزانه ۱۵ دقیقه را برای سخنگویان نهادهای شان اختصاص دهند.

همچنان گفته شده که وزرا، مسوولان ادارات در مرکز و ولایات لیستی از سه مسوول ارشد شان به شمول معین و سخنگوی را با مشخصات کامل آنان ترتیب و با رسانه ها شریک کنند.

پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، این حکم تاکنون بی ‌نظیر بوده و در راستای نهادینه شدن و تقویت آزادی دسترسی به اطلاعات بزرگ ‌ترین حرکت به ‌شمار می‌ رود.

براساس این فرمان هر اداره دولتی مکلف است که در هر ماه در نشست خبری از پیشرفت کارو دستاوردشان به مردم اطلاع دهی کنند.

همچنان سخنگوی ریاست جمهوری به خبرنگاران اطمینان داد که به قضایایی خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی و عاملان خشونت علیه کارمندان رسانه ای را به پنجه قانون می سپارد.

به گفته او، تعهد جدی در رهبری حکومت بخاطر مصونیت از خبرنگاران وجود دارد و کمیته مصوونیت خبرنگاران در 34 ولایت ایجاد شده است

سخنگوی رییس جمهور افزود: هرکس علیه رسانه‌ها خشونت می کند حکومت هیچ استثنا قایل نیست و با عاملان آن برخورد خواهد کرد.