.
.
.

رئیس مجلس افغانستان: حکمتیار و حکومت باید به تعهدات خود پایبند باشند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان ضمن حمایت از امضای توافقنامه صلح می گوید که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت باید به تعهداد شان پابند بوده و در راستای منافع ملی تلاش کنند.

ابراهیمی همچنان از مردم و اعضای این مجلس خواست که امید وار باشند که امضای توافق نامه دولت و حزب اسلامی به خیر مردم و افغانستان است قای ابراهیمی همچنان از مردم و اعضای این مجلس خواست که امید وار باشند که امضای توافق نامه دولت و حزب اسلامی به خیر مردم و افغانستان است

به گزارش بخدی، ابراهیمی روز شنبه در نشست عمومی مجلس در واکنش به امضای توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی گفت: باید مردم و اعضای پارلمان امید وار باشند که امضای این توافقنامه به خیر مردم و افغانستان است.

او همچنان از حکومت و حزب اسلامی خواست که با در نظر داشت رسالت دینی و وطن دوستی شان آله دست دشمنان افغانستان نشوند و به تعهدات خود متعهد باشند.

از سویی هم برخی اعضای مجلس با امضای این توافقنامه مخالفت کرده و گفتند: حکومت وحدت ملی صلاحیت دادن مصونیت قضایی به کسانی را ندارد که خون هزاران نفر را ریختانده و از جمله تروریست های بین المللی باشند.

به گفته این نمایندگان مردم افغانستان صلح می خواهند اما مهمتر از آن می خواهند بدانند صلح به کدام قیمت در افغانستان میآید.

شکیبا هاشمی، عضو مجلس نمایندگان گفت که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با موافقت و صلاح دید امریکا وارد مذاکره شده است زیرا بدون اجازه امریکا هیچ روندی پیشرفت نخواهد کرد.

خانم هاشمی همچنان گفت که رییس جمهورغنی در این موقع حساس بخاطر این که از دایر شدن لویه جرگه جلوگیری کرده و نیز به مخالفان سیاسی اش فشار وارد کند، با گلبدین حکمتیار با دادن مصونیت قضایی و امتیازات ویژه به توافق رسیده است.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان اما حمایت شان را از امضای این توافقنامه اعلام کرده و گفتند که آنان در چارچوب منافع ملی از صلحی که باعث خوش بختی و سعادت مردم افغانستان شود حمایت می کنند.

کتوازی دیگر عضو مجلس نمایندگان گفت که امکان ندارد جنایت کاران که در حکومت هستند محکمه شوند اگر چنین باشد پس تمام افغانها باید محکمه شوند.

کتوازی گفت:" من خوشبین زیاد به امضا توافق نامه هستم و میگویم این صلح باعث تضعیف طالبان شده و آنان نیز تشویق به یکجا شدن با دولت می شوند، که اگر کسی مخالف این توافق دولت و حزب اسلامی است در آینده اگر طالبان به پروسه صلح بی پیوندند نیز مخالفت خواهد کرد که در این صورت چطور امکان دارد که طالبان به پروسه صلح یکجا شوند".

راضیه منگل، عضو مجلس نیز گفت:" ما به کسی این حق را نمی دهیم که به حکمتیار توهین کند حکمتیار پسر اصلی این کشور است ،پیش از اعضای حزب اسلامی بسیار کسانی دیگر هم هستند که باید محکمه شوند، طالبان هم اگر به پروسه صلح بیایند که بچه های همین کشور هستند باید محکمه شوند".

او به این باور است که بزرگترین دست آورد حکومت وحدت ملی امضا این توافق نامه صلح است.

پس از تبصره های شماری از اعضای مجلس نمایندگان عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس گفت:" این خانه ملت بزرگ افغانستان است، تبصره های واکنشی قطعا با شان این خانه سازگار نیست".

توافقنامه صلح میان نمایندگان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی روز پنجشنبه اول میزان در کابل به امضا رسید. این توافقنامه پس از امضای محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار مرحله اجرایی پیدا می کند.

در این تفاهمنامه دولت افغانستان ضمانت کرده است که در بدل برقراری آتش بس، به گلبدین حکمتیار و دیگر فرماندهان حزب اسلامی مصونیت قضایی اعطا خواهد شد.
پس از مدتها رایزنی، سرانجام پنجشنبه گذشته پیش نویس توافقنامه صلح حزب اسلامی حکمتیار با دولت کابل به امضا رسید و قرار شد تا نسخه نهایی آن توسط اشرف غنی و حکمتیار در کابل به امضا برسد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم