.
.
.

سازمان ملل: 40 درصد مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

آرثین کازین، رئیس بخش اجرایی نهاد برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد «WFP» در یک نشست خبری در کابل پایتخت افغانستان اعلام کرد كه براساس نتیجه ارزیابی این نهاد، حدود 40 درصد از مردم افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبر هستند.

به گزارش خبرگزاری اناتولی، رئيس بخش غذايى سازمان ملل گفت:« 40 درصد مردم افغانستان حدود 11.3 میلیون نفر از جمعیت مردم افغان را شامل می شود. حدود 40 درصد کودکان نیز در افغانستان دچار سوء‌تغذیه مزمن هستند».

این مقام ارشد برنامه غذایی جهان ادامه داد: "در حالی که ما به حدود دو میلیون افغان که دچار عدم مصونیت غذایی بوده اند از طریق کمک های غذایی و نقدی از ژانویه 2016 تا کنون کمک کرده ایم، اما برای تهیه غذا و جلوگیری از توقف عملیات این اداره در جریان زمستان امسال، هنوز به اعتباری 50 میلیون دلاری برای کمک به 1.6 میلیون نفر دیگر تا ﺁخر سال جاری نیاز داریم."

کازین همچنین خاطر نشان کرد: "تیم ما به همکارﯼ با دﻭلت ﺍفغانستان٬ ساﻳر ﺍدﺍرﺍت سازمان ملل متحد و نهادهای بهبود مصونیت غذایی ﻭ تغذﯾﻪ میلیون ها افغان، ادامه خواهد داد.