.
.
.

اهدای لوح تقدیر به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز سه شنبه ضمن دیدار با رئیس و شماری از اعضای «بورد عالی مشورتی متشبثین» افغانستان، به خاطر خدمات شایسته وی پس از سرنگونی طالبان از سوی این شورا لوح تقدیر دریافت کرد.

شرکت کنندگان در این دیدار در مورد فعالیت های این بورد در بخش‌های مختلف و نیز مشکلات موجود در بخش خصوصی سخنرانی کرده و پیشنهادات و نظریات شان را برای بهبود و ضعیت بخش خصوصی در مجلس مطرح کردند.

به گزارش باختر، شرکت کننده‌گان همچنان کارکردهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را طی سیزده سال گذشته در پیشرفت و بازسازی کشور ارزنده خوانده افزودند که این خدمات شان در تاریخ افغانستان به خط زرین درج خواهد گردید.

شركت كنندگان و اعضای بورد عالی مشورتی آنان به نماینده گی از بخش خصوصی افغانستان با اهدأ لوح تقدیر از خدمات شایسته و خستگی ناپذیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ستایش و قدردانی نمودند.