.
.
.

اشرف غنی: زراعت اساس ثبات افغانستان را تشکیل می‌دهد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسۀ شورای عالی اقتصادی که با ریاست وی در ارگ برگزار شد گفت که زراعت و کشاورزی پایه اصلی ثبات افغانستان است.

در این جلسه که وزرای اقتصاد، زراعت، شهرسازی و مسکن و انرژی و آب حضور داشتند، پیرامون موضوعات پالیسی طبقه بندی شرکتهای خصوصی، طرح برق رسانی آفتابی و طرح ملی پنج سالۀ انکشاف تولید پایدار زعفران افغانستان، بحث صورت گرفت.

به گزارش باختر، در این جلسه ابتدا عبدالستار مراد وزیر اقتصاد طرح فعالیت معیاری شرکت‌ها را به جلسه ارائه کرده، گفت که در جریان ۱۴ سال گذشته شرکت‌ها به معیارهای بین‌المللی فعالیت نداشته اند و باید معیارهای واضح برای فعالیت شرکت‌ها بوجود آید.

رئیس جمهوری افغانستان در زمینه گفت که باید برای فعالیت شرکت‌ها معیارهای استندرد بین‌المللی تعیین گردد که ادارۀ بین‌المللی استندرد معیارهای فعالیت شرکت‌ها را مشخص می سازد.

رئیس جمهوری افغانستان ضمن تأکید بر کار روی استندرد سازی فعالیت شرکت‌ها، گفت که فعالیت شرکت‌ها باید ارزیابی گردد، تا در هماهنگی با ادارۀ بین المللی استندرد، سند معیاری فعالیت برای شان داده شود.

غنی گفت که شرکت‌ها باید طبقه بندی مقدماتی شوند و همچنان انگیزۀ ظرفیت سازی داشته باشند، تا در مطابقت با معیارهای ادارۀ بین‌المللی استندرد عیار گردند.

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این جلسه گفت که باید تعداد شرکت‌ها درهماهنگی با بخش خصوصی مشخص گردیده و قوانین در این خصوص بازنگری شود.

در جلسه علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب طرح برق رسانی آفتابی را ارائه کرده گفت، بر اساس این طرح حدود 10 هزار خانه و دکان در ولایت‌های کابل، هلمند، کندهار و پروان از انرژی برق آفتابی مستفید خواهند شد. او افزود که در این زمینه با یک شرکت مشهور کار جریان دارد.

رئیس جمهور کشور گفت، شرکت که در زمینۀ برق آفتابی کار می‌کند باید به استندردهای روز برابر بوده و وسایل آن نیز معیاری باشد. وی گفت که برای حفظ و مراقبت بهتر این سیستم، کمپنی مذکور باید پلان و طرح واضح را ارائه نماید.

رئیس جمهور تأکید کرد که در بخش تولید برق آفتابی از تجارب خوب کشور چین استفاده شود. در جلسه وزارت انرژی و آب و برشنا شرکت توظیف شدند، که در هماهنگی با هم در زمینه کار نمایند.

رئیس جمهور کشور علاوه نمود که حکومت روی برق رسانی دائمی کار می‌نماید و از طریق بندهای آب که ظرفیت تولید برق را دارا باشند، انرژی دائمی برق را برای شهروندان تأمین می‌نماید.

رئیس جمهوری افغانستان اظهار داشت که حکومت افغانستان پلان‌های منظمی را روی دست دارد، تا بر اساس آن آب‌های کشور مهار و تنظیم گردد. وی با تأکید اظهار نمود که باید در پلان برق رسانی، به قریه‌های کشور اولویت داده شود.

در جلسه، طرح ملی پنج سالۀ انکشاف تولید پایدار زعفران از سوی وزیر زراعت ارائه گردید. وی گفت که افغانستان اقلیم و جغرافیای مناسب برای کشت و بهره برداری از زعفران دارد.

وزیر زراعت افزود که تا 5 سال آینده تولید زعفران از 3.5 به 4 تن افزایش خواهد یافت که عاید آن در آینده‌ها از 4.5 میلیون دالر می‌تواند به 200 میلیون افزایش یابد.

در جلسه تصریح شد که بخاطر جلوگیری از تقلب زعفران افغانستان، باید روی بسته‌های تولیدی زعفران کشور بارکد نصب گردد.

اشرف غنی افزود که زراعت اساس ثبات افغانستان را تشکیل می‌دهد و باید بخش‌های مختلف زراعت کشور به شکل همه جانبۀ آن تعریف گردد.

رئیس جمهوری تصریح کرد که باید کمیتۀ ایجاد شود تا روی تولید، پروسس، ترویج و بازاریابی زعفران افغانستان بگونۀ همه جانبه کار نماید.

غنی گفت که بخاطر بازاریابی زعفران افغانستان باید طرح واضح تبلیغاتی آماده شود. او اظهار نمود که امارات متحدۀ عربی و چین علاقمند اند که به زعفران افغانستان در آن کشورها بازار ایجاد کنند.

رئیس جمهوری افغانستان تصریج کرد که زعفران کشور می‌تواند تصویر افغانستان را در جهان بدل کند. وی اضافه کرد که صادرات زعفران افغانستان به سرمایه‌گذاری دراز مدت نیاز دارد.