فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • تاکید شورای عالی لوی څارنوالی برمواد غذایی وداروی مصئون در افغانستان

  منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

  محمد فرید حمیدی لوی څارنوال درجریان نشست شورای عالی ، دسترسی شهروندان به مواد غذایی وداروی مصئون را از حقوق اساسی آنها دانست .
  به گزارش باختر و براساس معلومات آمریت ارتباطات عامه لوی څارنوالی ، این شورا تحت ریاست محمد فرید حمیدی امروز راه اندازی شد ودر آن معاونان وروسای مرکزی لوی څارنوالی نیز اشتراک داشتند.

  یکی از موضوعات مهم مورد بحث دراین نشست ، پیشنهاد ریاست تدقیق ومطالعات در مورد هفت محموله " شکر " تاریخ گذشته بود این محموله ها چندی پیش از مرز های غربی کشور وارد ولایت هرات شده بود .

  شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد تا کسانی که در وارد کردن این محموله ها دست دارند به گونه جدی مورد پیگرد قرار بگیرند.

  محمد فرید حمیدی دراین مورد گفت: لوی څارنوالی مسوول حفظ حقوق عامه است داشتن مواد غذایی وداروی باکیفیت از حقوق شهروندان است.

  شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد که به گمرک ها و وزارت صحت عامه هدایت داده شود تا درمورد تاریخ انقضای ادویه ومواد غذایی به گونه جدی توجه کنند .

  براساس فیصله شورای عالی لوی څارنوالی باید تاریخ مصرف مواد غذایی وادویه در زمان واردات معیار اصلی گمرک ها باشد .

  اگر تاریخ مواد گذشته باشد گمرک ها و وزارت صحت عامه حق ندارند تا مواد تاریخ گذشته را برای تثبیت کیفیت به لابراتوار بفرستند.

  همچنان دراین نشست شورای عالی به روح سمیع الدین " رهین " رئیس څارنوالی استیناف ولایت هرات اتحاف دعا کرد.

  رهین هفته پیش در ولایت هرات مورد سوء قصد قرار گرفت وبه شهادت رسید درهمین حال شورای عالی لوی څارنوالی بار دیگر از ریاست جمهوری ونهاد های امنیتی خواست تا در مورد تامین امنیت څارنوالان توجه بیشتر نمایند .

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران