.
.
.

اعلام ممنوعیت حمل سلاح در ولایت «پروان » افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منابع امنیتی ولایت پروان در افغانستان روز دوشنبه 11 آوریل اعلام کردند که گشت وگزار افراد مسلح غیر مسوول وافراد انتظامی که از سلاحشان سوء استفاده نموده وعامل بی ثباتی درپروان میشوند، ممنوع شده است.

به گفته منابع افغانستان این مطلب را والی پروان درجلسه امنیتی بیان کرده است .

به گزارش خبرگزاری باختر، والی پروان در رابطه با رویداد های جنایی اخیر درولسوالی بگرام وانجام حملات تروریستی درولسوالی سیاه گرد صحبت نموده گفت: رویداد های اخیر درولسوالی بگرام که باعث کشته وزخمی شدن یکتعداد از هموطنان ما شده، نشانه افزایش گراف

جرایم جنایی دراین ولسوالی بوده که این رویداد ها باعث نگرانی مردم ما شده است .

والی پروان گفت: «حملات تروریستی اخیر در ولسوالی سیاه گرد که منجر به شهادت وزخمی شدن تعدادی از هموطنان ما گردیده باید ارگان های امنیتی تدابیر لازم را برای جلوگیری از حملات تروریستی و خنثی نمودن اهداف دشمن اتخاذ نمایند» .

بعداً دگروال الوزی احمدی قوماندان مرکز هماهنگی پروان از اجرای عملیات های تصفیوی وگرفتاری افراد غیر مسوول وبدست آوردن تجهیزات نظامی گزارش داده آماده گی آن نهاد را دربهبود وضعیت امنیتی ابراز داشت .
جنرال محمد زمان مموزی قوماندان امنیه پروان از فعالیت ها واقدامات پولیس سخن گفته افزود: منسوبان پولیس درهرنوع شرایط وظایف خود را انجام داده وهمیشه به در صدد گرفتاری مجرمین وافرادی است که آنان شامل نظام اند واز سلاح شان استفاده سوء مینمایند وباعث بی ثباتی میشوند.

درهمین رابطه عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ودگروال احمدزی قوماندان امنیه بگرام روی وضعیت امنیتی بگرام وعوامل جرایم جنایی در آن ولسوالی صحبت نموده خاطر نشان ساختند که دراین ولسوالی گشت وگذار افراد مسلح افزایش یافته واکثریت این افراد شامل نظام اند و از سلاح شان استفاده سوء نموده باعث بی ثباتی میشوند واز سوی دیگر موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسوول نیز چالش دیگری است .

والی پروان پس از استماع گزارش ها وپیشنهاد های آنان گفت: آن عده افرادی که شامل نظام اند و سبب بی ثباتی میشوند ، گشت وگذار افراد مسلح غیر مسوول قابل تحمل نبوده وارگان های امنیتی مسوولیت دارند تا به خاطر کاهش جرایم جنایی وجمع آوری سلاح غیر قانونی اقدام موثر وجدیت به خرچ دهند.

درتداوم جلسه سیداحمدسعیدی معاون اول ریاست امنیت ملی پروان از دست آورد ها وفعالیت های این نهاد گزارش داده از هماهنگی میان ارگان های امنیتی اطمینان داد.

درجلسه امنیتی ولایت پروان شاه ولی شاهد معاون مقام ولایت ، غلام بهاوالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی، مسوولان ارگان های امنیتی وکشفی ، قوماندان نیروهای ائتلاف اشتراک نموده بودند.