فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • احمدضیا مسعود: احزاب وسازمان ها باید دولت را دراصلاحات کمک کنند

  منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

  احمدضیا مسعود نماینده‌ فوق العاده‌ رییس جمهوری افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری، خواستار کمک احزاب وسازمان های ملی افغان به دولت برای انجام اصلاحات شد.

  نمایندهٔ فوق العادهٔ رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری طی دیدار با اعضای رهبری حزب کار و توسعه و سازمان جهاد و سازنده گی ، بر سر موضوعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی بحث و تبادل نظر کرد.

  به گزارش خبرگزاری باختر، ذولفقار امید رییس حزب کار و توسعه با ارایه کارکردهای سیاسی و مدنی این حزب به نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از وضعیت موجود سیاسی و امنیتی کشور ابراز نگرانی کرده بیان داشت که شهروندان کشور از حالت موجود سیاسی و امنیتی نگران بوده و رهبران حکومت وحدت ملی باید توجه جدی در امر تامین امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان کشور مبذول دارند.

  اعضای سازمان جهاد و زنده‌گی نیز در دیدار جداگانه با توجه به شرایط فعلی از نماینده فوق العاده رییس جمهور خواست تا توجه بیشتر به زنده‌گی اجتماعی و کاری شهروندان کشور داشته باشند.

  اعضای این دو جریان سیاسی با حمایت از حرکت‌های مردمی و حمایتی در تشکیل شورای مقاومت مردمی در برابر طالبان و تروریستان اضافه نمودند که مردم از حرکت‌های اخیر شما برای حمایت از نیروهای امنیتی و تاسیس شورای مقاومت مردمی استقبال می نمایند.

  نماینده فوق العاده رییس جمهور نیز در این دیدارها بیان داشت که احزاب و سازمان‌های سیاسی مسوولیت و رسالت دارند تا حرف‌ها و نظریات مردم را با سران حکومت شریک نموده و دولت را در امر تامین امنیت، اصلاح و حکومتداری خوب کمک نمایند.
  طبق یک خبر دیگر:
  مسوولان و ورزشکاران نهاد مرکز ثقافت اسلامی با احمدضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات وحکومتداری خوب دیدار نمودند.

  مرکز ثقافت اسلامی که بیش از 8 هزار ورزشکار در 12 فدراسیون مختلف عضو دارد یکی از نهادهای دینی-ورزشی است که برای ارتقای ظرفیت ورزشکاران فعالیت داشته و تلاش می نماید تا زمینه های ورزشی بهتر و مثمرتر برای شهروندان کشور مساعد گردد.

  رییس این نهاد با توجه به همکاری‌های قبلی نماینده‌ فوق العاده‌ی رییس جمهور بار دیگر خواهش نمود تا زمینه‌های مناسب ‌تر را، با ریاست تربیت بدنی مساعد ساخته و توجه لازم را به ورزشکاران مبذول دارند.

  نماینده‌ فوق العاده‌ی رییس جمهور در امور اصلاحات وحکومتداری خوب نیز با اهم پنداشتن ورزش بیان داشت که کشورهای‌که شهروندان‌ش به ورزش روی می‌آورند، دارای شهر خوب و شهروندان سالم اند.

  نماینده‌ فوق العاده‌ی رییس جمهور همچنان اضافه نمود که ورزشکاران افغانستان طی یک و نیم دهه اخیر دست‌آوردهای فراوانی در عرصه ورزش داشته و نمایندهِ خوبی مردم افغانستان برای صلح طلبی و نیک نامی در سطح جهان بوده اند.

  نماینده‌ فوق العاده‌ رییس جمهور بیان داشت، ورزش روحیه ملی را تقویت کرده و باعث اتحاد و هم‌ پذیری بین شهروندان کشور شده است و باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران