.
.
.

افغانستان: مبارزه با تروریسم باید منطقه‌ای شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور روز دوشنبه 4 آوریل در مراسم آغاز نشست بورد هماهنگی و نظارت مشترک گفت که حضور گروه های تروریستی تهدید جدی برای امنیت افغانستان و کشور های منطقه است.

آقای غنی گفت که حکومت وحدت ملی در حالی که خواستار تامین صلح در کشور است، آماده دفاع از خاک و مردم نیز است آقای غنی گفت که حکومت وحدت ملی در حالی که خواستار تامین صلح در کشور است، آماده دفاع از خاک و مردم نیز است

رییس جمهورغنی گفت که برای نابودی گروه های تروریستی باید مبارزه مشترک صورت گیرد.

نشست بورد هماهنگی و نظارت مشترک ( JCMB) امروز (دوشنبه) در کابل افتتاح شد. در این نشست نماینده‌های کشورهای کمک کننده به کشور، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، مقام‌های ارشد حکومت، نماینده‎های سکتور خصوصی و اعضای جامعه مدنی نیز حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری بخدی، رییس جمهورغنی با سخنرانی اش این نشست را افتتاح کرده و گفت: می خواهم بگویم که تروریزم هنوز هم یک تهدید جدی است و منازعه افغانستان جنگ داخلی نیست بلکه ابعاد منطقوی و فرا منطقوی دارد.

غنی گفت که حکومت وحدت ملی در حالی که خواستار تامین صلح در کشور است، آماده دفاع از خاک و مردم نیز است.

رییس جمهوری افغانستان افزود: می خواهم جامعه بین المللی خاطر نشان سازم که هنوز هم گروه های دهشت افگن منحیث تهدید باقی مانده اند. اکنون تمرکز بیشتر بالای داعش است و القاعده را نباید از نظر اندازیم، زیرا این گروه تلاش دارد که خود را دوباره منسجم سازد.

او تاکید کرد که عملیات های شبانه نیروهای امنیتی کشور برای نابودی تروریستان انجام می شود.

غنی همچنان در مورد اصلاحات اداری صحبت کرد و گفت که حکومت برای نخستین بار نه تنها اهداف تعیین شده صندوق بین المللی پول را تکمیل کرد، بلکه فراتر از آن نیز عمل کرده است.

رییس جمهور افغانستان در زمینه آوردن اصلاحات در نهاد های قضایی کشور گفت که به تعداد ۱۲۰ قاضی تبدیل شدند و برای تمام ولایات کشور قاضی های جدید استخدام شده اند.

او اما گفت که فساد اداری تا کنون به عنوان چالش جدی برای حکومت وحدت ملی باقی مانده است.

در این نشست تعهدات که حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف مانند حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری به جامعه جهانی سپرده و تعهدات جامعه بین‌المللی با افغانستان مورد بازنگری قرار می ‌گیرد.

از سویی هم رییس جمهوری گفت: قبل از رفتن به نشست های وارسا و بروکسل تعهدات خود را که برای مردم افغانستان و جامعه بین المللی کرده ایم، عملی می سازیم.

غنی تاکید کرد که پول مالیه دهنده گان جامعه بین المللی که به عنوان کمک به افغانستان داده می شود، به هدر نخواهد رفت.