.
.
.

رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان بر شکل گیری احزاب بزرگ سیاسی تاکید کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان خواستار آن است تا احزاب بزرگ سیاسی در تصمیم گیری و مشوره قدرت شریک باشند.

انجنیر وحید سباوون رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان که امروز در مراسم توزیع تصدیق نامه های یک برنامه آموزشی سخن میگفت اظهار داشت که افغانستان یک نظام انتخاباتی دارد که مطابق قانون اساسی شکل گرفته و ضرور است تا مطابق همین قانون عمل شود.

او گفت، درحالیکه یک بدنه از دولت را احزاب سیاسی تشکیل میدهد باید احزاب در تصمیم گیری ، مشوره و قدرت شریک باشند.

انجنیر سباوون به شکل گیری احزاب بزرگ سیاسی درکشور تاکید کرد و گفت که باید این احزاب در انتخابات سهم گیرند و برای آنها حداقل درولسی جرگه شش چوکی و در مجلس سنا دو چوکی درنظر گرفته شود.

باید گفت، یک برنامه آموزشی از سوی حزب اسلامی متحد افغانستان برگزار شده بود که در آن شماری از جوانان در بخش های علوم دینی ، عقاید، مسایل اجتماعی ، فرهنگی و مدیریت برای هفت ماه تحت آموزش قرار داشتند.

تصدیق نامه های فارغان ازسوی زردشت شمس سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و وحیدالله سباوون توزیع شد.