.
.
.

انتخاب ظاهر قدیر براى معاونت اول پارلمان افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در ادامه رای گیری نمایندگان برای برای تعیین هیات اداری مجلس،حاجی ظاهر قدیر موفق شد تا با کسب ۱۳۸ رای مثبت٬ از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه٬ برای سومین دور این کرسی را به خود اختصاص داد. در همين حال همایون همایون دیگر کاندید پست معاونت اول پارلمان ۳۶ رای کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا، حاجی قدیر در حالی موفق به احراز این سمت شد که در دور سوم رای گیری برای تعیین معاونت اول این مجلس کسی رای نیاورد و بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس٬‌ رقابت میان دو نفر انجام شد که بیشترین درصدی رای را در سه دور گذشته رای گیری داشته اند.

اما در پست معاونت دوم، از میان زهرا توخی٬ سیمین بارکزی٬ انجینیر سید اکرام٬ عبدالقادر زازی وطن دوست و نعمت الله غفاری هیچکدام موفق به کسب آرای لازم نشدند.

در دور سوم میان آقای نعمتالله غفاری و عبدالقادر زازی وطن دوست که بیشترین آرا را داشتند برگزار شد٬ اما در این دور نیز هیچ موفق به بدست آوردن رای لازم نشدند و ادامه کار مجلس برای تعیین معاون دوم٬ به روز بعد موکول شد.

تاکنون منشی و نایب منشی این مجلس در روزهای گذشته تعیین شدند .

عبدالقادر زازی وطن دوست که یکی از کاندیدان بود٬ از دیگر همصنفانش خواست تا با دقت رای استعمال کنند و با فکر عمل کنند زیرا همانطور که در گذشته نیز یادآور شده بود٬ برگزاری هر روز جلسه ولسی جرگه٬ بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دالر هزینه دارد و به عقیده او نباید این پولها و وقت نمایندگان بیش از حد مصروف این کار شود.

اما جلسه امروز نکته برجسته دیگری نیز داشت و آن این بود که٬ همایون همایون کاندید پست معاونت اول که همرا با ظاهر قدیر برای بدست آوردن آن تلاش کردند٬ در ختم رایگیری در مورد پست معاونت اول و بعد از معلوم شدن این که حاجی ظاهر قدیر برنده این رقابت بوده گفت٬ رقابت او با آقای قدیر نبوده و او در مقابل اعمال مداخله گرانه حکومت این حرکت را انجام داده است.

او خطاب به حکومت گفت٬ حکومت بداند که اگر بار دیگر سعی کند تا در اعمال مجلس مداخله کند و حرکاتی غیر مسوولانه داشته باشد٬‌ با انجام چنین حرکاتی از سوی مجلس٬ ضربه فنی شده و «نکآوت خواهد شد.»

اما حاجی ظاهر قدیر نیز در سخنان خود بعد پیروزی در این رایگیری٬ بر ادامه جنگ و فعالیت اش علیه مخالفان مسلح دولت تاکید کرد و گفت٬ او بخاطر ملت و مردم و ناموس خود در مجلس غیر حاضر٬ اما در صحنه های نبرد حاضر بوده است.