.
.
.

رئيس اطلاعات طالبان و معاونش به گروگان گرفته شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منابع افغان روز دوشنبه از ربوده شدن رئیس اطلاعات طالبان و معاونش توسط افراد مسلح ناشناسی در منطقه کویته پاکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری پژواک افغانستان، یک منبع نزديک به طالبان، گفتته اسن که ملامحمدزى رئیس استخبارات (اطلاعات) طالبان و ملامحمد عیسی معاون وی از حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان توسط افراد مسلح ناشناس در دو حمله مختلف به گروگان گرفته شدند.

طبق گفته این منبع،محمدزی از محله کچلاک کویته توسط افرادی که ماسک داشتند و مسلح بودند به گروگان گرفته شد و تصور برآن بود که توسط سازمان های اطلاعاتی پاکستان به گروگان گرفته شد و به مکان نامعلومی منتقل گردید.

دو روز پس از آن، ملا محمد عیسی معاون وی از محله غوث آباد کویته به گروگان گرفته شد.

براساس منابع نزدیک به طالبان، محمدزی اخیرا از افغانستان به پاکستان برگشته بود و وی در آنجا از نزدیک شاهد درگیری طالبان با نیروهای داعش و هواداران ملا دادالله منصور رهبر بریده طالبان که کشته شده است، بود.

محمدزی در در زابل جایی که درگیری بزرگی میان هواداران ملا دادالله منصور و عناصر طالبان صورت گرفت، استقرار یافته بود. این ناحیه پس از قتل معما گونه ملا محمد علم یکی از فرماندهان کلیدی این درگیری ها حاصل شد.

ملا مخمدزی از نزدیکان ملا اختر منصور رهبر طالبان به شمار می آید و از قبیله اسحاق زی و پشتون است.

این در حالی است که سخنگوی طالبان خبر را تکذیب و آن را شایعه خواهده است.

دولت افغانستان پاکستان را متهم می کند که به گروه طالبان در کویته پناه داده و از آنها علیه دولت قانونی این کشور علنا حمایت می کند، اتهامی که دولت پاکستان به آن واکنش نشان نمی دهد.