.
.
.

قانونی در تاجیکستان رئیس جمهور را "اساس‌گذار صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت" نامید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

امامعلی رحمان، رئيس جمهوری تاجیکستان روز جمعه 25 دسامبر یک سری از قوانین را که از سوی مجلس نمایندگان و مجلس ملی این کشور به تصویب رسیده، امضاء کرد.

از جمله این قوانین، قانونی است که رئیس جمهوری تاجیکستان را "اساس‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت" توصیف کرده و نیز اصلاحات قانون مبارزه با تروریسم، علاقه برقی و تخلفات اداری تاجیکستان را می‌توان یادآور شد.

به گزارش آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان، قانون "اساس‌گذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت" بر اساس "درخواست و پیشنهاد مردم کشور" برای حفظ استقلال دولتی، عنعنه نیک دولت‌داری، متحدی مردم در اطراف غایه‌های سازندگی و بنیادکارانه، تحکیم ساختار قانونی و "قدر‌شناسی زحمات فرزند صادق و وفادار خلق امامعلی رحمان همچون بنیانگذار صلح و وحدت ملی، حامی راه تاریخی رشد مملکت به سوی جامعه شهروندی، دولت دمکراسی و حقوق‌بنیاد" به تصویب ‌رسیده، که شامل مقدمه و 16 ماده است.

در قانون مذکور مفهوم "بنیانگذار صلح و وحدت ملی - پیشوای ملت" که همانا رئیس جمهوری کنونی باشد، صلاحیت‌ها، مدال، جایزه دولتی، دخل‌ناپذیری و کفالت‌های امنیت و تامینات اجتماعی وی به عنوان "پیشوای ملت" به نظام درآورده شده‌اند .

براساس گزارش مذکور،متن کامل قوانین به تصویب رسیده و روزهای نزدیک در مطبوعات رسمی جمهوری تاجیکستان منتشر خواهند شد