.
.
.

افغانستان و آذرباییجان دو توافقنامه همکاری امضاء کردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

هیئت افغانستان به رهبری رئیس جمهوری این کشور که به آذرباییجان سفر کرده دو توافقنامه همکاری با هم را امضا کرده است.

این سندها شامل یک توافقنامه ه‌کاری در بخش کار، محافظت عامه و استخدام و توافقنامۀ دوم همکای با رادیو تلویزیون آذرباییجان و کمپنی جاینت استوک (شرکت سهامی) با رادیو تلویزیون ملی افغانستان است که به امضا رسید.

توافقنامه در بخش کار، محافظت عامه و استخدام را صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجۀ افغانستان و سلیم مسلموف، وزیر کار و محافظت عامۀ جمهوری آذرباییجان و توافقنامۀ همکاری در سکتور (بخش) رسانه‌یی توسط سلطان احمد بهین به نمایند‌گی از رادیو تلویزیون ملی افغانستان و رئیس رادیو تلویزیون ملی آذرباییجان امضا کرده اند.

این سندها در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و همتای آذری وی؛ الهام علیوف به امضا رسیده‌است.

این سندها در جریان دیدار هردو رئیس جمهور به امضا رسیده و هم‌چنان روی روابط سیاسی و ظرفیت برای توسعۀ اقتصادی نیز هردو رهبر گفت‌گو کرده‌اند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم