.
.
.

شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست شورای امنیت جمعی در مسکو

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه 21 دسامبر در شهر مسكو نخست در نشست ویژه و بعدا در نشست وسیع شورای امنیت ‌جمعی سازمان پیمان امنیت ‌جمعی شرکت و سخنرانی کرد .این شورای نظامی به رهبری فدراسیون روسیه بین کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بنا شده است تا بتواند علیه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو مقابله کند.

در این همایش سران کشور‌های اعضای سازمان پیمان امنیت ‌جمعی ، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، سیرژ سرگسین، رئیس جمهوری ارمنستان، الکساندر لوكشینكا، رئیس جمهوری بلاروس (روسیه سفید)، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان و المزبیك اتمبایف، رئیس جمهوری قرقیزستان شرکت کردند .

در این نشست مسائل وضعیت کنونی جهان و تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای، مبارزه مشترک با تروریسم و افراطگرایی بین‌المللی شامل شده بود.

به گزارش رسانه های محلی تاجیکستان، امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی اظهار داشت که "وضع امروزه جهان از ما تقاضا می ‌کند تا برای مقاومت با تهدید و خطرات تاشی از تروریسم و افراطگرایی بین‌المللی تدابیرمؤثر مشترک اتخاذ نماییم".

امامعلی رحمان، تاکید نمود که وضع زودتغییریابنده در منطقه با جلب نیرو‌های جدید حالت مرکب پیشگویی ناشده را به میان آورده‌است و در نزد سازمان وظایف جدید بی‌تأخیر می‌گذارد .

امامعلی رحمان اظهار نگرانی نمود که "برای دولت‌های اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی عامل پرخطر این است که در مناقشه‌های نظامی منطقه بعضی شهروندان کشور‌های ما اشتراک می کنند" و افزود که "همایش امروزه امکان می‌دهد که ما ساختار‌های ذی دخل خود را برای همدستی و تبادل اطلاع سفربر نماییم".

به گزارش آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان، امامعلی رحمان رئیس جمهوری همچنین ضمن سخنرانی در باره فاش ساختن مبلغان، جلوگیری از جلب جوانان جهت شامل شوی آنها به گروه‌های تندرو، وضع مرز‌های کشور‌های سازمان پیمان امنیت حمعی، تقویت نیرو‌های نظامی جهت مبارزه با خطرات جدید اظهار نظر نمود .

وی افزود که به سطح برگزاری تمرین های نظامی در قلمرو کشور‌های اعضا بهای ارزنده داده، پیشنهاد کرد که در آینده در چارچوب سازمان برای در حالت آماده ‌باش نگاه داشتن نیرو‌های مسلح باید چاره‌اندیشی کرد .

امامعلی رحمان تاکید نمود که تاجیکستان با درنظرداشت موقع خود که در صف پیش مقاومت قرار دارد، برای مبارزه با این تهدید و خطرات‌ تمام تدبیر‌ها را عملی می‌ نماید .

در پایان نشست هیئت‌های وسیع اظهارات سران کشور‌های اعضای سازمان پیمان امنیت ‌جمعی دایر به مقاومت مشترک بر ضد تروریسم بین‌المللی و چند سند‌های دیگر مهم به امضا رسیدند