.
.
.

آمريکا: پاکستان برضد طالبان افغان اقدامات جدى انجام بدهد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ريچارد اولسن نمايندۀ ویژه آمريکا براى افغانستان و پاکستان مى گويد که پاکستان، عليه دهشت افگنانى که براى افغانستان و هندوستان مشکلات مى آفرينند، اقدامات جدى نمى کند.

وی اين اظهارات را در نشست اعضاى کميسيون روابط خارجى مجلس نمایندگان امريکا بیان داشت.

به گفتۀ موصوف؛ پاکستان براى نخستین بار پذيرفته است که منازعات ميان طالبان افغانی و پاکستانى افزايش يافته و مانند گذشته، پاکستان اکنون تفاوت ميان طالبان خوب و بد قايل نيست.

نامبرده گفته است که دهشت افگنى، موضوع اساسى مذاکرات بين پاکستان و امريکا است و در جريان همۀ مذاکرات، امريکا اصرار ورزيده که پاکستان بايد برضد شبکۀ حقانى و طالبان اقدامات جدى را انجام دهد.

نمايندۀ ويژه امريکا افزوده است که پاکستان برضد گروه هايى که برای آن کشور مشکلات و چالش ها را آفريده بودند، اقدامات جدى نموده و آمريکا از آن کشور خواسته است تا این نوع اقدامات را برضد طالبان افغان نيز انجام دهد.

اوسلون گفته است که مخفيگاه هاى طالبان در وزيرستان شمالى که آمريکا در مورد آن ابراز نگرانى داشت، تا حد زياد تخريب شده اند.

نامبرده به کميسيون روابط خارجى مشرانو جرگه (مجلس نمایندگان) آمريکا شکايت کرد که پاکستان، به طالبان خود (تى تى پى) توجه بيشتر معطوف داشته؛ اما هراس افگنانى که براى افغانستان و هندوستان مشکلات به وجود مى آورند، اقدامی جدى عليه آنها انجام نمی دهد.

ريچارد اوسلون، در پاسخ به يک پرسش گفته است که روابط گروه نوظهور داعش که در ولايت ننگرهار افغانستان فعاليت دارد، با عراق و سوريه خيلى گسترده نيست.

نامبرده در جواب به يک سوال ديگر، پذيرفته است که در جريان سال روان، امنيت افغانستان خراب شده و جنگها افرايش يافته اند. وى عامل آن را درگذشت ملاعمرعنوان کرده است.

دانا روهراباچر، عضو کمیته خارجی کنگره آمریکا در همین جلسه پاکستان را متهم کرد که سلاح های دریافتی از آمریکا از جمله بمب افکن های اف 16 را برای سرکوب مردم بلوچ این کشور به کار می برد.