.
.
.

ساختمان جدید وزارت داخله افغانستان به بهره برداری رسید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه 19 دسامبر ساختمان جدید وزارت امور داخلۀ افغانستان را که در 183 جریب زمین در کابل ساخته شده، افتتاح کرد.

این ساختمان که در نزدیکی فرودگاه کابل ساخته شده که متشکل از 29 ساختمان خورد و بزرگ دیگر در محدوده خود دارد و از سال 2011 به این‌ سو 95 درصد کار آن تکمیل شده‌است.

به گزارش رسانه های افغانی، ساختمان جدید وزارت امور داخلۀ افغانستان 210 ملیون دالر هزینه برداشته که این بودجه از سوی ایالات متحدۀ امریکا پرداخته شده ‌است.

رئیس جمهوری افغانستان در به بهره‌ برداری‌سپردن این ساختمان گفت که زیربنای فیزیکی هیچ دردی را درمان نمی‌ کند و درد اصلی اصلاح ساختاری است.

او همچنان تاکید کرد که بیش از 20 هزار پولیس هنوز تربیۀ منظم ندارد و باید پولیس مجهز و تربیه شود تا از قربانی‌هایی که قابل جلوگیری است، جلوگیری گردد.

به گفتۀ اشرف غنی وزارت داخله از نگاه امکانات کمبود ندارد اما کاغذپرانی‌های قبلی قابل قبول نیست و قراردادهای وزارت داخله در سال‌های گذشته شفاف نبوده‌است.

در همین حال نورالحق علومی، وزیر امور داخلۀ افغانستان گفت که ساختمان جدید وزارت داخله به مرکز تنفیذ قانون، مبارزه با فساد اداری و رعایت حقوق شهروندان تبدیل خواهد شد.