.
.
.

"تق چپه کو"، قهرمان ملی افغانستان از زندان کابل آزاد شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عیساخان لغمانی، مشهور به قهرمان«تق چپه کو»، که به اتهام کشتن یک‌ تن توسط موترش (خودوریش) در شهر کابل از سوی پلیس بازداشت شده بود، آزاد گردیده‌است.

عیسا خان، فردی است که در آغاز ماه جاری در حملۀ مسلحانه و انتحاری شورشیان به پارلمان افغانستان، ادعا شد که شش ‌تن از مهاجمان را به تنهایی از پا در آورده‌است.

"تق چپه کو" اصطلاحی است که عیسا خان پس از حمله انتحاری به پارلمان و در توصیف از پا در آوردن مهاجمان به کار برد و وی پس از آن به این اصطلاح معروف گردید.

او پس از آن در میان مردم محبوبیت خاصی پیدا کرد، تصویرهایش با عنوان قهرمان و غازی به دیوارها آویخته شد و از سوی رهبری دولت، اعضای مجلس نمایند‌گان، سنا و دیگر اعضای ارشد حکومتی افغانستان جوایز نقدی و غیر نقدی دریافت کرد.

عیسا خان چند روز پس از این محبوبیت با موتری (خودرویی) که از سوی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری تحفه گرفته بود یک‌تن را در سرک (خیابان) دارالامان شهر کابل در یک رویداد ترافیکی کشته و توسط پولیس بازداشت گردید.

اکنون رسانه های کابل از قول جنرال عبدالرحمان رحیمی، فرماندۀ پلیس کابل گزارش می‌دهند که عیساخان پس از حدود نزدیک به دوهفته بازداشت، به ضمانت از زندان آزاد شده‌است.

برپایه این گزارش، رحیمی گفته‌ است که پروندۀ رویداد ترافیکی عیسا خان مورد بررسی قرار دارد و در صورتی که به حبس محکوم گردد، دوباره زندانی خواهد شد.

او یادآور شده که اگر دادگاه فرمان زندانی ‌شدنش را صادر کند عیسا خان دوباره در نزد پلیس دوران زندانش را تکمیل خواهد کرد، در غیر آن اگر حکم رهایی‌اش صادر شود آزاد خواهد ماند.

در حملۀ مسلحانه و انتحاریی که به پارلمان افغانستان صورت گرفته بود دست کم پنج تن کشته و 30 نفر دیگر زخمی گردیدند.

پس از این حمله انتحاری به پارلمان افغانستان، امنیت ملی این کشور اعلام کرد که طرح این حمله توسط یک کارمند استخبارات پاکستان به نام بلال به شبکۀ تروریستی موسوم به شبکه حقانی سپرده شده و این شبکه حمله را انجام داده ‌است.