.
.
.

ساختمان جدید پارلمان افغانستان با 220 میلیون دالر پنج ماه دیگر آماده می شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مقامات در وزارت امور شهرسازی افغانستان می‌ گویند که ساختمان جدید پارلمان این کشور تا پنج ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بر پایه گزارش خبرگزاری خامه، به گفتۀ این مقام‌های وزارت شهرسازی ساختمان جدید پارلمان افغانستان که از سوی کشور هندوستان تمویل و ساخته می‌شود، حدود 220 ملیون دالر هزینه خواهد داشت. سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی، وزیر دولت درامور پارلمانی و سفیر هند در افغانستان از پیش‌رفت کار ساختمان جدید پارلمان بازدید کرده‌اند.

براساس گزارش مذکور، این یکی از بزرگترین کمک‌های کشورهندوستان به افغانستان خواهد بود.

اگرچه کار بازسازی ساختمان قدیمی پارلمان افغانستان که افتتاح آن اواخر سال 2005 اتمام و انجام شد، اما پس از آن دولت نیاز به یک ساختمان جدید پارلمان را احساس کرد.

پس از آن حکومت هند با درنظرداشت نیاز افغانستان، پذیرفت که ساختمان جدید پارلمان افغانستان را به عنوان هدیه ای به مردم و دولت افغانستان اعمار (بنا) نماید.

این ساختمان از چهار قسمت A، B، C و D تشکیل شده که بخش A آن تالار مجلس نمایند‌گان، B در چهار منزل شامل دو سالون نشست‌های عمومی، سالون‌های غذا خوری برای نمایند‌گان مجلس و به گونۀ جداگانه برای نمایند‌گان مجلس سنا نیز در آن در نظر گرفته شده‌است.

گفته می‌شود در این ساختمان یک کتاب‌خانه نیز ساخته خواهد شد که مجهز به یک اتاق کمپیوتر است و در منزل‌های دیگر آن 13 سالون کمیسیون ها جا داده شده ‌است.

بلاک C این تالار به نام تالار "ادخال" پارلمان یاد می‌گردد که سقف آن از فولاد زنگ نزن و شیشه ساخته می‌شود و در منزل دوم تالار ادخال پنج سالون جلسات کمیسیون‌ها جاداده شده‌است.

بلاک D تالار برای مجلس سنا در نظر گرفته شده و می‌ توان گفت پارلمان جدید افغانستان با تعمیر اداری آن با داشتن 57 هزار متر مربع ساختمان، حدود پنج برابر ساختمان قبلی پارلمان خواهد بود. پارلمان جدید با تعمیر اداری 20 آسانسور(لفت) 15 زینه و در 35 موقعیت تشناب برای زنان و خانم‌ها در نظر گرفته شده ‌است.

به گفتۀ مقام‌ها در وزارت شهرسازی ساختمان پارلمان جدید 230 جریب معادل 40.6 هکتار زمین می‌باشد.