.
.
.

افغانستان: مجوز فعالیت ده حزب سیاسی کشور لغو شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مقامات وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان می گویند که 10 حزب سیاسی به دلیل عدم معیاری بودن از فهرست احزاب حذف شده و برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا معیارهای لازم را تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهور، سیدمحمد هاشمی معین (معاون) این وزارتخانه در جلسه کمیسیون بررسی شکایات مجلس سنا گفته است که اگر احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت شده اند، معیارها را تکمیل نکنند، به زودی از فهرست احزاب فعال در کشورحذف خواهند شد.

آقای هاشمی تصریح نموده است: " بیست حزب سیاسی که مطابق مقرره ثبت احزاب سیاسی پس از ثبت، یکسال بعد باید در 20 ولایت نمایندگی داشته باشند، ما برای آنها یک مکتوب نوشته کردیم که زمان ثبت شما فقط دو سه ماه مانده شما در 20 ولایت نمایندگی های تانرا فعال نمایید."

بر اساس معلومات وزارت عدلیه احزاب زیر: فعالان صلح افغانستان، ملی هیواد، صلح ملی اقوام افغانستان، تفاهم و دموکراسی، دافغانستان دخلق انقلابی گوند، آزادگان افغانستان، وفاق ملی، ملی افغانستان، عدالت ایتلاف افغانستان، حمایت از حقوق مردم افغانستان و حزب کار و توسعه از احزابی می باشند که از فهرست احزاب ثبت شده وزارت عدلیه حذف شده اند.

در همین حال، زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع (گوش دادن) به شکایات مجلس سنا نیز تاکید نمود که باید نام های احزابی که معیارهای لازم را تکمیل نکرده اند هرچه زودتر افشا شود تا بگونه نا درست از حقوق احزاب سیاسی استفاده نکنند.

هم اکنون 67 حزب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان ثبت شده است، اما گفته می شود که برخی از این احزاب تنها جواز بدست آورده و فعالیت ندارند.

گفتنی است که بر اساس معلومات وزارت عدلیه، هرگاه حزبی ایجاد می شود، باید ده هزارعضو داشته و در 20 ولایت کشور دفتر باز کند.