.
.
.

افغانستان: دور دوم مذاکرات با طالبان بعد از رمضان برگزار می شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت امور خارجه افغانستان روز چهارشنبه 8 ژوئیه پس از پایان اولین دور مذاکرات دولت افغانستان و طالبان، با انتشار بیانیه ای انجام مذاکرات دولت این کشور با طالبان را در اسلام آباد تایید و گفت نشست بعدی دو طرف پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

به گزارش رسانه ها، وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه روز چهارشنبه خود نوشت: "این هیئت به نمایندگی از دولت افغانستان با طالبان در اسلام آباد گفت وگو کرده است".

وزارت خارجه افغانستان، این گفت وگوها را گام اول برای رسیدن به صلح می داند و ابراز امیدواری کرده است که این روند بتواند مانع از خونریزی بیشتر در میان نیروهای افغان شود.

کابل در این بیانیه از همکاری آمریکا و چین نیز قدردانی کرده و تداوم همکاری این کشورها را برای از بین بردن تهدیدها در منطقه ضروری دانسته است.

وزارت خارجه افغانستان از فراهم کردن فرصت گفت و گوهای صلح توسط دولت پاکستان و شورای عالی صلح افغانستان قدردانی کرد و افزود که امیدوار است این گفت وگوها نتیجه عملی به دنبال داشته باشد و دو کشور بتوانند از این جنگ ها رهایی یابند.

در این بیانیه افزوده شده است که افغانستان کوشش کرده است تا صلح از پشتیبانی تمام ملت، کشورهای همسایه و منطقه برخوردار باشد و این کشور از جنگ های تحمیلی رهایی پیدا کند.

در بیانیه وزارت خارجه افغانستان همچنین تاکید شده است که نیروهای افغان با قوت روز افزون در حال از بین بردن تروریست ها و چالش های امنیتی برای دستیابی به صلح هستند.