وزیر مالیه افغانستان: تا سه سال آینده به مشکل بودجه مواجه نخواهیم بود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

وزیر مالیه (اقتصاد و امورمالی) افغانستان روز چهارشنبه 23 ژوئن در مجلس ملی این کشور گفت که در سه سال آینده با مشکل بودجه مواجه نخواهیم بود.

محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه در جریان ارائه برنامه صد روز نخست کاری اش در این منصب گفت: "اوضاع سیاسی و اجتماعی سال گذشته که سبب رکود اقتصادی در کشور گردید، روی بودجه سال جاری نیز تاثیر کرده‌است".

حکیمی یادآور شد که بودجۀ سال گذشته غیر واقع‌بینانه و سیاسی بوده و انتقال طلبات پروژه‌های انکشافی (توسعه) در سال 1393 شمسی ،سبب یک قسمت کسر در بودجه شده بود.

وزیر مالیه افغانستان خاطرنشان ساخت که جمع‌آوری عواید کشور که از اولویت‌های کاری ‌اوست قرار است به نزدیکی به 17 میلیون دالر برسد و عواید را از طریق گمرکات و ایجاد شفافیت در سیستم گمرکی افزایش خواهد داد.

حکیمی اضافه کرد که فرهنگ بیمه را نیز می‌خواهد در افغانستان مروج سازد و کارهای مقدماتی آن را انجام داده‌اند و قرار است روند آن انجام شود.

او گفت که حکومت در پی رسیدن به خودکفایی است و این وزارت در صدد آن است تا سیستم‌ها را به خاطر عرضۀ خدمات بهتر به مردم ساده بسازد، به نسل جوان به ویژه طبقۀ بانوان زمینۀ کار را مساعد نماید و سیستم بودجه را افغانستان‌شمول، واقع‌بینانه و متوازن سازد.

اکلیل حکیمی افزود که تا دوسه سال آینده کشور به مشکلات جدی بودجه مواجه نخواهد بود و حکومت از طریق کمک‌های بین‌المللی و منطقه‌ ای و هم‌چنان منابع افغانستان بودجه را خودکفا خواهد ساخت.

وی این را نیز گفت که دامن فساد را از وزارت مالیه بر خواهد چید اما مردم باید در این زمینه با وی همکاری کنند و هرگونه فسادی را که شاهد بودند، تماس گرفته و گزارش دهند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید