افغانستان بدترین کشور در زمینه حکومت قانون

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می‌دهد که افغانستان بدترین کشور دنیا در زمینه تطبیق قانون (حکومت قانون) است.

این تحقیق توسط موسسه بین‌المللی «پروژه عدالت جهانی» انجام شده و در آن چگونگی تطبیق قانون در یک صد و دو کشور دنیا بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری بخدی و روزنامه 8صبح کابل، در بررسی انجام شده برای چگونگی تطبیق قانون در این کشورها، شاخص‌های آلودگی به فساد، اجرای حقوق بنیادی شهروندان، محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت‌ها، دسترسی به عدالت اجتماعی و چگونگی امنیت بررسی شده است.

موسسه پروژه عدالت جهانی گفته که سهم هر کشور در تطبیق قانون براساس بررسی هر یکی از این شاخص‌ها مشخص شده است.
در فهرستی که منتشر شده چهار کشور اروپایی دانمارک، ناروی (نروژ)، سویدن (سوئد) و فنلند (فنلاند) بهترین کشورهای دنیا در تطبیق قانون شناخته شده و ونزویلا در ردیف 102 و افغانستان در مکان یک صد و یکم بدترین کشورها در این زمینه معرفی شده‌اند.

امارات متحده عربی در مکان بیست و هفتم و پاکستان در ردیف نود و هشتم وضعیتی به مراتب بهتر از افغانستان دارند.

این تحقیق نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای اسلامی در شرایط خوبی از نگاه تطبیق قانون قرار ندارند.

موسسه بین‌المللی پروژه عدالت جهانی، برای بررسی و تهیه این گزارش با یک هزار نفر در کابل، هرات و قندهار در سال 2014 مصاحبه کرده و نتیجه این بررسی‌ها را اخیر هفته گذشته منتشر کرده است.

تحقیق مذکورنشان می ‌دهد که قانون در بیشتر ادارات دولتی افغانستان تطبیق نمی‌شود و رسیدگی به درخواست‌های قانونی افراد یا گروه‌ها به افزایش نفوذ و تاثیرگذاری آنها در قدرت و یا ارتباط با مقامات دولتی بستگی دارد.

این بررسی به نحوی حجم فساد در ادارات دولتی را نیز نشان می‌دهد، زیرا گفته شده تطبیق قانون در کشورهای پایین جدول ارتباط مستقیم با مقدار پولی دارد که به عنوان رشوه در ادارات دولتی پرداخت می‌شود.

در بررسی این موسسه، افغانستان از بابت آلوده بودن به فساد اداری در پایین‌ترین سطح و در جایگاه یک صد و دوم قرار گرفته، از بابت دسترسی به عدالت اجتماعی مقام یک صد و یکم و در بررسی شاخصه عدالت نظام قضایی، صدم دانسته شده است.

امنیت در افغانستان نیز وضعیت بدی دارد، یعنی در این بخش در جایگاه صدم قرار گرفته است.

این موسسه اما در بررسی شاخصه امنیت، وضعیت پاکستان و نایجیریا (نیجریه) را بدتر از افغانستان توصیف کرده است.

از نظر تنظیم آیین نامه‌ها و امور قواعد، افغانستان در این بررسی در جایگاه نود و هفتم قرار دارد.

در بخش بررسی شاخصه شفافیت، حکومت افغانستان در جایگاه هشتاد و نهم قرار گرفته است.

وضعیت «محدودیت‌های وضع شده حکومت» از تمامی شاخصه‌های بررسی شده، به مراتب بهتر خوانده شده و در این بخش افغانستان جایگاه هشتاد و دوم را به خود اختصاص داده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید