.
.
.

تشنج در مجلس نمایندگان افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس نمایندگان افغانستان، مسئولین کمیسیون انتخابات از جمله رئیس این کمیسیون را به مجلس فراخواند که این موضوع سبب تشنج در صحن علنی مجلس شد.

به گزارش خبرگزاریهای افغانستان؛ کمیته روسای پارلمان از مسئولان کمیسیون انتخابات کشور دعوت کرده اند که این موضوع با مخالفت تعدادی از وکلا مواجه شده و بعضی از نمایندگان در اعتراض به این موضوع در جلسه مجلس شورش برپا کردند.

تعداد زیادی از نمایندگان مدعی هستند که مسئولان کمیسیون انتخابات به افغانستان خیانت کرده و ناامنی های اخیر را ثمره انتخابات گذشته می دانند.

آنان می گویند که فراخواندن مسئولین کمیسیون انتخابات به مجلس مشروعیت دادن به این کمیسیون به حساب می آید، اما ظاهر قدیر، نایب اول مجلس از این امر به شدت دفاع می کند.

باید یادآور شد که این همهمه، برای دقایقی باعث قطع پخش زنده تلویزیونی روند مجلس شد.