فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • تشکیل ریاست اجرایی از سوی مجلس افغانستان قانونی شد

  منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

  فرمان رئیس جمهوری غنی در خصوص ایجاد ریاست دفتر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با اکثریت آرا از سوی مجلس ملی افغانستان تصویب شد.

  به گزارش خبرگزاری های افغانستان ، فرمان رئیس جمهوری غنی در مورد ایجاد واحد مستقل ریاست اجرایی از سوی عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس به رای گیری گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.

  در جلسه روز شنبه 25 آوریل مجلس افغانستان، 131 نماینده حضور داشتند که لایحه ریاست اجرایی تنها با 12 رای مخالف تصویب شد.

  فرمان شمارده 22 رئیس جمهوری به روز چهارشنبه در آجندی مجلس گرفته شده بود که بحث های زیادی روی ایجاد ریاست اجرایی صورت گرفت؛ اما نسبت به نبود حد نصاب به رای گذاشته نشد.

  نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد ریاست دفتر ریاست اجرایی اختلاف نظر داشتند.

  برخی نمایندگان ایجاد ریاست اجرایی را خلاف قانون اساسی می دانستند؛ اما شماری دیگر می گفتند که ریاست اجرایی و حکومت هر دو مشروعیت خود را از توافقنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی گرفته اند.

  نمایندگان موافق تاکید داشتند که ایجاد ریاست اجرایی جزو مصالح کشور است.

  بر اساس قانون اساسی، ایجاد و یا لغو واحد اداری مستقل از صلاحیت های مجلس شورای ملی است و رئیس جمهوری نمی تواند یک واحد اداری مستقل را ایجاد و یا لغو کند.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران