.
.
.

سند پالیسی پنج ساله بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشور ارایه شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مسوده (سند) پالیسی که از سوی وزارت امور مهاجران و عودت کننده گان افغانستان ترتیب شده، در نشستی به ریاست عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان ارایه شد.

به گزارش خبرگزاری های افغانستان، سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طى نشستی زیر عنوان "استراتیژی ملی مهاجرین" گفت که توافق روی ثبت رسمی صدها هزار مهاجر افغان با مقام های پاکستانی صورت گرفته و کار روی چگونگی تطبیق آن ادامه دارد.

بلخی از مسئولان تمام ادارات و نهادهای داخلی و خارجی خواست تا در جریان چند روز آینده مشخص نمایند که در کدام بخش ها و با چه ظرفیتی می توانند به عودت کنندگان کمک نمایند تا بر اساس طرح آنان بودجۀ جدید جذب گردد.

بلخی در حالی که شمار آوارگان داخلی را 840 هزار تن عنوان نمود؛ اعلام کرد که به زودی بررسی هایی را به منظور تفکیک بیجاشدگان واقعی آغاز خواهند نمود.

در این نشست داکتر عبدالله عبدالله،رییس اجرایی کشور افغانستان، حل مشکلات مهاجرین را از اولویت کاری حکومت وحدت ملی خواند و هشدار داد که هرگونه سهل انگاری در مورد مهاجرین، سرنوشت میلیون ها مهاجر را با خطر مواجه خواهد کرد.

داکترعبدالله برای رسیدگی بهتر به وضعیت مهاجرین در خارج و بی جاشدگان در داخل، ایجاد استراتیژی ملی برای حل مشکلات مهاجرین و بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان را نیاز اصلی عنوان نمود.

وی در حالی که خواستار توجه جدی نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه شد، افزود که متاسفانه در سال های گذشته، مهاجرین به فراموشی سپرده شدند و اکنون حل مشکلات مهاجرین در داخل و خارج از کشور در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد.

رئیس اجرایی، نوع برخورد شهروندان کشور با عودت کنندگان را یکی از چالش های دیگری دانست و از نهادهای جامعه مدنی خواست تا در این زمینه تلاش نمایند.

در نشست دیروز نمایندگان نهادهای بین المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز حضور داشتند.

گفتنی است که در این مسوده پالیسی پنج ساله مساله بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشور جا داده شده است.

اکثریت این پناهجویان همواره از آنچه که برخورد نادرست مقام ها و پولیس با آنان خوانده شده، شکایت کرده اند.