.
.
.

مجلس افغانستان ۹ نامزد وزیر را تایید و ۱۰ نامزد را رد کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس افغانستان روز چهارشنبه ۲۸ جنوری ۲۰۱۵ به 9 نامزد وزیر کابینه جدید این کشور رأی اعتماد داد و 10 نامزد وزیر دیگر را رد کرد.

به گزارش العربیه به نقل از منابع خبری افغانستان، نامزد وزیران که از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند به قرار ذیل می‌باشند.

نامزد وزیران داخله (کشور)، خارجه، مالیه (دارایی)، مهاجرین و عودت کنندگان، انکشاف دهات، معادن و پطرولیم، صحت عامه (بهداشت)، ارشاد، حج واوقاف و رییس عمومی امنیت ملی رای اعتمادِ مجلس نمایندگان را به دست آوردند.

نامزد وزیران دفاع، معارف (آموزش و پرورش)، تحصیلات عالی، مخابرات، انرژی و آب، فواید عامه، اقتصاد، تجارت، ترانسپورت و سرحدات از سوی مجلس نمایندگان رد شدند.

رحمت‌الله نبیل، نامزد ریاست امنیت ملی با گرفتن ۱۵۴رای تایید، ۵۸رای رد، ۲۲رای سفید و ۹رای باطل، از سوی مجلس نمایندگان تایید شد.

نورالحق علومی ۱۳۱ رای تایید، ۹۱رای رد، ۱۵رای سفید و شش رای باطل گرفت و با تکمیل کردن نصاب، برای پُست وزارت امور داخله تایید شد.

صلاح‌الدین ربانی، نامزد وزیر امور خارجه که ۱۵۱رای تایید، ۷۰رای رد، ۹رای باطل و۱۲رای سفید به دست آورد، مورد تایید اعضای مجلس قرار گرفت.

اکلیل حکیمی هم با ۱۲۸رای تایید و ۵۴رای رد به وزارت مالیه راه یافت. داک‌تر فیروزالدین فیروز، نامزد وزیر صحت عامه با گرفتن ۱۷۰رای تایید، ۵۴رای رد، چهار رای باطل و ۱۲رای سفید کرسی این وزارت را به خود اختصاص داد.

سید حسین عالمی بلخی، نامزد وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان هم با ۱۳۴رای تایید، ۸۷رای رد، ۱۷رای سفید و پنج رای باطل به عنوان وزیر تعیین شد.

داوودشاه صبا با گرفتن ۱۴۶رای تایید، ۷۴رای رد، ۱۳رای سفید و ۱۰رای باطل به وزارت معادن و پطرولیم راه یافت.

نصیراحمددرانی ۱۴۵رای تایید، ۷۱رای رد، پنج رای باطل و ۱۹رای سفید گرفت و به عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورد.

فیض محمد عثمانی هم با به دست آوردن ۱۶۰رای تایید، ۶۱ رای رد، ۱۷ رای سفید و پنج رای باطل، وزیر ارشاد، حج و اوقاف شد.

قرار است اعضای مجلس نمایندگان این کشور فردا پنجشنبه ۲۹ جنوری برای ۴۵ روز به مرخصی زمستانی بروند.