.
.
.

مجلس افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا و ناتو را تصویب کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس نمایندگان افغانستان روز یکشنبه 23 نوامبر 2014 پیمان های امنیتی کابل با واشنگتن و ناتو را با جمع اکثریت آرا تصویب کرد.

به گزارش العربیه، درنشست ویژه امروز یکشنبه مجلس نمایندگان 175 عضو این مجلس حاضر بودند که بعد از رأی گیری سرانجام این دوسند تاریخی با جمع اکثریت آرا تصویب شد و تنها پنج رأی مخالف دراین زمینه وجود داشت.

افغانستان درحدود دوماه پیش، پیمان امنیتی را آمریکا و ناتو امضاء کرد که با امضایی این دو سند تاریخی حضور سربازان خارجی دراین کشور قانونی گردید.

هرچند با امضای پیمان امنیتی کابل با واشنگتن و ناتو، مردم افغانستان امیدوار بودند که با امضای این دو سند تاریخی دربخش امنیت این کشور تغییراتی بوجود خواهد آمد.

اما براساس منابع اطلاعاتی افغانستان، دراین روزها میزان ناامنی بخصوص حملات انتحاری و انفجاری درکابل وشماری از ولایت های این کشور افزایش یافته است.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز اخیراٌ تایید کرد که درشهرهای مهم افغانستان میزان ناامنی 68 درصد افزایش یافته است.