.
.
.

پادشاهی سعودی بزرگترین مرکز فرهنگی این کشور را در کابل می سازد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پادشاهی سعودی روز جمعه 21 نوامبر 2014 توافقنامه ساخت بزرگترین مرکز فرهنگی موسوم به"ملک عبدالله ابن عبدالعزیز" را با یک شرکت ساختمانی عربی در افغانستان امضاء کرد.

به گزارش العربیه، توافقنامه مذکور روز جمعه میان نماینده وزارت مالیه (دارایی) پادشاهی سعودی و یک شرکت ساختمانی عربی درکابل امضاء شد.

مسفربن عبدالرحمن الغاصب، سفیر پادشاهی سعودی درکابل بعد از امضاء این توافقنامه گفت، کار ساخت این مرکز فرهنگی بعد از دو نیم سال به پایان خواهد رسید.

الغاصب افزود، این مرکز فرهنگی درشهر کابل ساخته می شود و محور تقویت دوستی میان کابل و ریاض خواهد بود.

سفیر پادشاهی سعودی درکابل گفت:"عربستان سعودی تاکید دارد که این یک مرکز اسلامی نمونه در سطح منطقه خواهد بود که مردم در آن مسایل اسلامی را خواهند آموخت. اکنون عربستان سعودی در جنگ با تروریزم قرار دارد، در این مرکز تلاش صورت می گیرد تا بر ضد تشدد و تروریزم و در مورد دین اعتدال اسلام به شاگردان آموزش داده شود."

الغاصب علاوه کرد، درحال حاضر برای ساخت این مرکز فرهنگی کدام هزینه مشخص درنظر گرفته نشده است اما به هراندازه که وزارت دارایی پادشاهی سعودی و شرکت قرارداد شده تقاضا نماید؛ پادشاهی سعودی آن هزینه را پرداخت می نماید.

درهمین حال، محمد یوسف نیازی، سرپرست وزارت حج واوقاف افغانستان گفت:" در توافقنامه که به امضای من شده و به شورای وزیران رفته است، در تپه مرنجان 118 هزار و نٌه صد متر مربع زمین تعیین شده است، مدت تکمیل پروژه دو سال است و دیزاین و انجنیری(مهندسی) و بررسی زمین، چهار ماه وقت را در بر می گیرد و در مجموع در دو نیم سال این پروژه تکمیل می شود."

نیازی از این اقدام پادشاهی سعودی ستایش کرده و افزود، این مرکز فرهنگی ازسوی پادشاهی سعودی و وزارت حج و اوقاف افغانستان مدیریت می شود.