.
.
.

نروژ: سربازان ما بعد از سال 2014 در افغانستان می مانند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مقام های ناروی(نروژ) اعلام کرده اند، سربازان این کشور بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند.

به گزارش العربیه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه 09 نوامبر 2014 با انتشار خبرنامه ای نوشت، بیرگی برندی، وزیر خارجه ناروی در دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان گفت، بعد از سال 2014 میلادی 75 سرباز این کشور برای مشاوره و آموزش ارتش افغان باقی می مانند.

براساس گزارش ها، کشور ناروی 600 سرباز در افغانستان دارد که قرار است بعد ازسال 2014 میلادی فقط 75 سرباز این کشور در افغانستان باقی بمانند.

بیرگی برندی، وزیر خارجه ناروی دیروز شنبه وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی رییس جمهور و سایر مقام های بلندرتبه افغان دیدار کرد.

وزیر خارجه ناروی گفته است، این کشور در بخش های مختلف همکاری خود را با افغانستان ادامه می دهد اگر ضرورت باشد ناروی حاضر است کمک هایش را به افغانستان گسترش دهد.

درهمین حال، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان دراین دیدار گفته است، حکومت وحدت ملی کمک های ناروی را بر اساس حاکمیت قانون تطبیق خواهد کرد.

اشرف غنی تاکید کرده است، که کمک های ناروی دربخش قضا مؤثر بوده و ادامه کمک های ناروی دراین زمینه یک ضرورت می باشد.

مقام های ناروی درزمان حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان تعهد کرده بودند که ناروی تا سال 2017 میلادی به همکاری اقتصادی اش با افغانستان ادامه می دهد.