.
.
.

روسیه 63 فروند چرخبال به افغانستان تحویل داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منابع خبری روسیه روز جمعه 31 اکتبر 2014 اعلام کردند که کشور روسیه 63 فروند چرخبال (بالگرد) از نوع "می 17 و 15" را به دولت افغانستان تحویل داد.

به گزارش العربیه به نقل از رسانه های روسی، افغانستان با شرکت دولتی روسیه موسوم به "روس آبارون اکسپورت" در سال 2011 توافقنامه ای امضا کرد که براساس آن، شرکت مذکور بخشی از تجهیز نیروی هوایی افغانستان را به عهده گرفته است.

براساس منابع خبری روسیه، این چرخبال ها براساس همین توافقنامه که میان کابل و شرکت مذکور به امضاء رسیده صورت گرفته است. مقام های افغان تاهنوز دراین زمینه چیزی نگفته اند.

این چرخبال های روسی درشرایطی به افغانستان تحویل داده شده اند که مقام های افغان اخیراً گفته بودند که آمریکا درمورد تجهیز نیروهای هوایی افغان توجهی ندارد.

سیگار یا اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان نیز درتازه ترین گزارش اش نوشت، آمریکا چرخبال های کهنه را در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.

از سوی دیگر، قرار است درختم سال جاری میلادی بیشتر سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند و مسئولیت امنیتی سراسر این کشور را ارتش افغان به عهده گیرد.

هرچند افغانستان با آمریکا و ناتو پیمان امنیتی امضاء کرده است که با امضای این دو سند تاریخی، حضور سربازان خارجی دراین کشور قانونی گردید. اما براساس منابع خبری افغان، با امضای این دوسند، تاهنوز کدام تغییری ملموس درحوزۀ امنیتی این کشور بوجود نیامده است.