.
.
.

افغانستان: مدارس تندروی مذهبی بزرگترین خطر درمنطقه اند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مقام های افغانستان به تازگی اعلام کرده است که بزرگترین خطر درسطح منطقه موجودیت مدارس تندروی مذهبی و افراطیت می باشد و باید برای مسدود شدن این مدارش تلاش جدی شود.

به گزارش العربیه به نقل از روزنامه "هندو" حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که این مدارس در طول تاریخ به مثابه مراکز کسب دانش و دگر اندیشی شناخته می شد، اما در حال حاضر برخی دولت ها و گروه های تندروی غیر دولتی از این مدارس سوء استفاده می کنند.

هرچند حنیف اتمر درگفته هایش درمورد مکان این مدارس اشاره نکرده است اما روزنامه هندو چاپ هند درگزارش اش نوشته است، مشاور امنیت ملی افغانستان به شکل غیر مستقیم مکان این مدارس را در پاکستان و سوء استقاده ازاین مدارس را به سازمان استخبارات پاکستان اشاره کرده است.

پنج گروه تندرو و خطرناک درمنطقه

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که پنج گروه از گروه های خطرناک درسطح منطقه به شمار میروند و به مدارس تندروی مذهبی نیز دسترس دارند.

به گزارش روزنامه هندو، حنیف اتمر این پنج گروه را چنین نام برد:"طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، لشکر طیبه، شبکه القاعده، گروه دولت اسلامی و گروه های تندروی آسیای میانه و گروه های چیچنایی."

اتمر گفته است که جامعه جهانی باید مبارزه مشترک و همزمان را علیه این گروه ها آغاز کند و مبارزه در برابر یکی از این گروه ها نتیجه بخش نخواهد بود.

مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید کرده است که تمامی این پنج گروه به طور سمبولیک باهم ارتباط دارند و اهداف کلی آنها مشترک می باشد.

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان این گفته ها را در کنفرانس کارشناسان و امور استراتژیک که از سوی گروه پالیسی دهلی برگزار شده بود مطرح کرد.