.
.
.

موضوع ممنوع الورودی خبرنگار نیویورک تایمز به افغانستان رفع شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادستانی کل افغانستان به تازگی با انتشار فرمانی موضوع ممنوع الورود بودن ماتیو روزنبرگ، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را در افغانستان رفع کرد.

دراین فرمان آمده است که این خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز می تواند برای پوشش خبری وارد افغانستان شود.

ماتیو روزنبرگ، خبرنگار روزنامه مذکور، درماه اوت سال جاری میلادی مقاله ای را درمورد جنجال های انتخاباتی افغانستان نوشت که در روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت.

درمقاله اش به نقل از یک مقام ارشد افغانی نوشته شده بود که مقام های افغان برای حل بحران انتخاباتی درحال چانه زنی روی تشکیل حکومت مؤقت هستند.

مقام های افغان دربرابر انتشار این مقاله واکنش بسیار شدید نشان دادند و گفتند که انتشار این مقاله ضد امنیت ملی و منافع ملی این کشور می باشد.

بعد از آن، دادستانی کل افغانستان با صدور فرمانی به خبرنگار مذکور 24 ساعت وقت داد که خاک افغانستان را ترک کند و ورود مجدداً اش در افغانستان ممنوع می باشد.

ازسوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا نیز درآن زمان درمورد اخراج خبرنگار نیویورک تایمز از افغانستان اعلام کرد که این کار حکومت افغانستان نشان دهنده یک عقب نشینی بزرگ دربخش آزادی بیان است.